Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Meziměstí startuje udržitelný cestovní ruch

Podél hranic s Polskem - mezi Krkonošemi a Orlickými horami vidíme na mapě prostor, turisty nevyhledávaný dosud tak intenzivně, jako obě sousední pohoří. Jak jej nazveme si můžeme zvolit: Geopark vnitrosudetská pánev, CHKO Broumovsko, nebo třeba Region Broumovsko. Byť zatím ne zcela objevený, pozoruhodnostmi oplývá… Jedním z výrazných cílů je tu Meziměstí.

ZmekMezimestivolkova
Při jeho návštěvě nevyjdeme z překvapení, vesměs příjemných. Čekají nás nejen nečekané objekty, cenné památky, bohatá infrastruktura, romantická, svérázná krajina. Zaujme i pestrý život obyvatel, ale zejména iniciativy věnující se péči o potřeby, jaké krajina vyžaduje, nemá li trpět. Přibližme si je…
Turistické magnety Meziměstí
Cestujícího vlakem tu překvapí už samotná budova nádraží. Brzy po konci prusko-rakouských válek, současně s budováním železnice vznikl objekt, laicky nazvatelný „dvojnádraží“. Sloužil krátce jako úřad i celnice obou států, s účelem všestranně je propojit. Zanedlouho však pozbyl této funkce a počal chátrat. Naštěstí ne do té míry, aby nebyla možná rekonstrukce. Dnes kromě funkce železniční stanice a muzea poskytuje zbývající značné prostory ještě divadlu a tělocvičně. Město, jak nám prozradila starostka Pavlína Jarešová, s ním má ještě plány i do budoucna.

zeleznicnimuzeum24
Monumentálními rozměry udivuje i další nestandardní objekt, tzv. Centrum Walzel. Majitel, zdejší rodák Pavel Netík jej z ruin postupně dobudoval na komplex, kde místní i „přespolní“ najdou výběr zařízení. Nejpopulárnější je licenční restaurant Švejk, následuje špičkově vybavená střelnice, víceúčelový sál, bowling, lezecká stěna, fitnesscentrum, fotbalpool, solná jeskyně, vinotéka, prodejna Coop, Dokončují se pokoje pro bezmála stovku hostů. Kdo by tohle všechno čekal v jedné budově? I proto je zřejmě tak úspěšná.
Projekty, svým pojetím a rozměry na katastru Meziměstí překvapující však ještě pokračují. Roku 2010 město otevřelo zájemcům dvě velkorysá sportoviště. Vtipně nazvaný „AQA Land“, areál zdraví a sportu je vybaven rekreačním, plaveckým a dětským bazénem, tobogánem, skluzavkami, masážními tryskami, různými chrliči vody, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, minigolfem a dětským koutkem. V těsném sousedství je - opět od roku 2010 - k dispozici víceúčelový sportovní areál, vybavený umělým trávníkem, běžeckým oválem, fotbalovým hřištěm a lehkoatletickými sektory. Veřejnosti – a to nejen domácí – je otevřen po celý rok.

Areál jménem Rybníček
Podobně překvapí i další, právě dokončovaný areál jménem Rybníček. Dokončuje ho majitel přilehlého zámečku a souvisejících pozemků Václav Svoboda. Přizval odborníky i laiky a společně sestavili plán co a kde postavit, aby tu byli spokojeni jak domácí, tak turisté. Rekonstruovaný rybník má dnes osvětlené odpočinkové molo a je před odbahněním, aby byl vhodný i ke koupání. Na ploše 2,5 ha již stojí chata s občerstvením, altán pro cca 20 osob vhodný k posezení, zábavě i různým akcím a chata pro správu areálu. Do příštího roku přibude osm komfortních chat k ubytování, místa pro stanování, karavany, či obytné vozy. Polovina prostoru nabídne odpočinek u rybníka, posezení u velkého ohniště, či u stolů s možností konzumace občerstvení. Druhou polovinou bude kemp. Park poslouží jak rekreaci, tak jako východisko k výletům do okolí, které oplývá velkým výběrem atraktivních cílů. Namátkou jmenujme např. rozhlednu na vrcholu Ruprechtického Špičáku (880 m n. m.), kostely sv. Anny ve Vižňově a sv. Jakuba Většího v Ruprechticích, či mimořádně oblíbené Adršpašské skály a přilehlý zámek Adršpach. Tady po nejbližší dva roky bude navíc k vidění výstava „Adršpach skály-sklo“, bohatý soubor suvenýrů z Adršpašských a Teplických skal. (K prohlídce skal je nutná on-line rezervace předem, abychom se vyhnuli nepříjemnému překvapení přehlcením návštěvníky).

Adrspacvhskalyvolkov

Péče o udržitelnost a zdraví krajiny
Daniel Hečko z Meziměstí, mladý zapálený odborník, který se krajinným pracím věnuje systematicky a řídí i takto zaměřenou malou firmu, říká: „výsadbu stromů provádíme v krajině už roku 2019. Loni jsme společně s neziskovou organizací Voda na Broumovsku uspořádali první komunitní výsadby pro veřejnost. Pojem klimatická změna není dnes pro nikoho už něčím neznámým. Střídání období sucha, bleskových povodní atd. jsou jevy, právě spojené s klimatickou změnou. S tím, jakým způsobem byla krajina zemědělskou činností v posledních letech poškozována, se dostáváme k alarmujícím údajům. M. j. k poklesu rostlinných i živočišných druhů i alarmujícímu úbytku ekosystémové biodiverzity. Zapojením dobrovolníků do výsadeb se snažíme ukázat, jak lze škody napravovat a jak biodiverzitu opět zvýšit. Dalšími prvky jsou i obnovy vodních toků nebo tvorba mokřadů a tůní. První úspěchy už i tady máme za sebou, např. některé živočišné druhy se k nám už vrátily.“ Intenzita péče o krajinu se nezmenší, Zastupitelé, veřejnost i odborníci drží spolu.
Poznali jsme dost dobrých důvodů věřit, že na Broumovsku se stav krajiny bude trvale zlepšovat. Tak je tomu třeba – vždyť jde o Chráněnou krajinnou oblast. To samozřejmě představuje příznivou zprávu i pro budoucí návštěvníky, turisty. Půvab krajiny a přírody na Broumovsku si tuto pozornost právem zaslouží. Meziměstí v tomto úsilí rozhodně nezaostává.
Miroslav Navara

 

 

 

 

Foto: Edita Volková

12. červen 2024
Dnes má svátek Antonie

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek