Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Česko se připravuje na spuštění komunitní energetiky pro aktivní zákazníky

Od července registrace, v srpnu už šetření.

Česko se připravuje na spuštění komunitní energetiky pro aktivní zákazníky

Česká republika vstupuje do nové energetické éry. Už 1. července 2024 dojde ke spuštění sdílení elektřiny mezi komunitami. Novela energetického zákona komunitní energetiku posouvá na novou úroveň a aktivním výrobcům energie, jako jsou majitelé solárních panelů nebo větrných elektráren, umožní nejen poskytnout přebytečnou energii do svých jiných odběrných míst, ale i dodávat například sousedům. Dochází k otevření řady benefitů jak pro malé spotřebitele, tak pro aktivní výrobce. Novinka slibuje transformaci tuzemského energetického systému směrem k udržitelnější budoucnosti.

„Komunitní energetika je koncept decentralizované výroby a spotřeby energie, který umožňuje odběratelům sdílet elektřinu. Inovace zákona, který platí od začátku roku 2023, přidává významný benefit. Kdokoliv bude moci vyrábět elektřinu a tu spotřebovávat jinde,“ uvádí Michal Kulig, ředitel společnosti Yello. Zapojení výrobců povede k nižším nákladům na elektřinu, větší energetické nezávislosti a možnosti energii sdílet (například se sousedy). „Do komunitní energie se může zapojit každý výrobce a využívat ji může každý odběratel elektřiny. V současné době se to týká více než šesti milionů tuzemských odběrných míst,“ dodává Michal Kulig.

IlustraceFVEanely

Jak komunitní energetika funguje
Novela zákona definuje tzv. aktivní výrobce elektřiny. Ti se zaregistrují do systému a přebytečnou energii mohou v reálném čase prodávat spotřebitelům až na deset odběrných míst. Spotřebitelé se tak mohou rozhodnout, že budou odebírat energii od lokálních výrobců, a sníží tak svou závislost na centralizovaných zdrojích energie. Zároveň si aktivní výrobce může nastavit, že si elektřinu vyrobenou na chatě bude posílat do bytu ve městě, kde například nemá možnost provozovat vlastní fotovoltaickou elektrárnu (FVE).

Další možné využití spočívá v tom, že aktivní výrobce například vlastní dům s FVE na Moravě, přes den není doma a elektrárna vyrábí velké množství elektřiny, které nikdo nespotřebovává – bazén už je ohřátý, bojler nahřátý a elektromobil nabitý. Přebytečnou energii tak mohou spotřebovat třeba prarodiče na chatě, kde přes léto žijí, další část zase syn pracující v pražském bytě. V reálném čase vyrobená elektřina musí být i spotřebována, případně může být uložena do bateriového systému odběrného místa, kam je posílána, a použita následně.

Díky tomu si aktivní výrobce výrazně sníží výdaje za elektřinu. Spotřebované množství kWh má zdarma, hradit bude pouze využití distribuční sítě. Jestliže aktivní uživatel nemá další vlastní odběrné místo, může své přebytky poskytnout sousedům. S nimi se domluví na určité ceně. „Sousedé získají energii výhodněji a opět pro ně platí povinnost platit distributorovi za využití distribuční sítě, což jako dodavatelé energií zúčtujeme v jejich faktuře,“ zmiňuje Michal Kulig.

Zrod centrálního úložiště dat systému komunitní energetiky
Podmínkou pro vznik komunitní energetiky je fungování Elektroenergetického datového centra (EDC). Právě to bude zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě elektřiny v odběrných a výrobních místech zapojených do sdílení. Díky tomu je možné sdílet vyrobenou elektřinu napříč distribučními soustavami. Vlastníkem a správcem EDC je konsorcium společnosti ČEZ Distribuce, EG.D, PRE distribuce a ČEPS.

V elektrické síti, kde se veškerá elektřina „smíchá“, je nezbytné registrovat a vyúčtovat, která elektřina komu patří, protože v každé čtvrthodině bude mít od července rozdílnou tržní cenu a chování jednoho účastníka nesmí poškozovat chování jiného účastníka trhu. Podmínkou bude tedy i instalace chytrého elektroměru s průběhovým měřením.

Klíčová role správce EDC
EDC bude v celém systému sdílení energie zodpovědné za provoz a údržbu systému pro sdílení energie. Jeho úlohou bude mimo jiné:
Registrace a správu účastníků – správce bude registrovat aktivní výrobce a spotřebitele energie a spravovat jejich profily v systému. Rovněž bude dohlížet na dodržování pravidel a předpisů komunitní energetiky.
Výpočet alokace energie – správce bude provádět složité výpočty pro určení, kolik energie bude přiděleno každému spotřebiteli od každého aktivního výrobce, a následně vyhodnocovat, kolik jí spotřeboval. Tyto výpočty budou založeny na řadě faktorů, jako je umístění, kapacita výroby nebo spotřeba energie.

Výhody komunitní energetiky
Sdílení energie mezi aktivními výrobci a spotřebiteli v rámci komunity může vést k nižším fakturám za elektřinu pro všechny zúčastněné. Komunitní energetika snižuje závislost na centralizovaných zdrojích energie a fosilních palivech, čímž posiluje energetickou bezpečnost České republiky.

Sdílení energie navíc usnadňuje integraci obnovitelných zdrojů energie, jako jsou solární a větrné elektrárny, do energetického mixu systému. Komunitní energetika podporuje spolupráci a soudržnost v rámci komunity. Výrobci se stávají aktivními účastníky energetického systému.

Jak se zapojit do komunitní energetiky
Existuje několik způsobů, jak se do komunitní energetiky zapojit. V případě vlastního zdroje energie, jako jsou solární panely nebo větrná elektrárna, se od července stačí zaregistrovat do systému jako aktivní výrobce a od srpna již může začít prodej přebytečné energie do komunitní sítě. Navíc v Česku již několik komunitních energetických skupin existuje.

EDC bude zpracovávat podrobná data o výrobě a spotřebě elektřiny. Výsledky bude následně předávat dodavatelům energií a ti budou vypočtené zohledňovat ve vyúčtování, včetně již zmíněného využití přenosové soustavy. „Přestože do sdílení energie jako dodavatelé nezasahujeme přímo, týká se nás. Kromě toho můžeme vystupovat v roli facilitátorů. To znamená, že můžeme zprostředkovat propojení mezi aktivními výrobci a spotřebiteli energie. Zájemci o využití komunitní energie se tak na nás mohou kdykoliv obrátit a my jim s dalšími kroky pomůžeme,“ zakončuje Michal Kulig.

 

 


Zdroj, foto:  www.yello.cz

16. červenec 2024
Dnes má svátek Luboš

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek