Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Srdce v ohrožení. Jak souvisí kardiovaskulární onemocnění s cukrovkou?

Diabetes a srdečně-cévní onemocnění jsou závažná zdravotní onemocnění, které spolu úzce souvisejí. Pacienti s cukrovkou mají vysoké riziko vzniku těchto onemocnění, přesto o něm mnozí nevědí. Dobrou zprávou je, že díky spolupráci mezi lékařskými obory a moderní léčbě mohou diabetici toto riziko výrazně snížit. Je však důležité, aby jej znali a sami se aktivně podíleli na prevenci.

TiskovenceSrcevohro

Srdečně-cévní onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí jak ve světě, tak i u nás – v České republice v jejich důsledku ročně zemře přes 45 000 lidí. Přestože prevence a pokroky v medicíně tento počet v posledních desetiletích výrazně snížily, infarkty, mrtvice a srdeční selhání jsou příčinou až 45 % úmrtí.2 Srdeční choroby jsou velmi časté a závažné a jejich příčiny jsou všeobecně známé – obezita, vysoký krevní tlak, stres nebo kouření. Vysoce rizikovým faktorem je však také cukrovka 2. typu.
Na celém světě trpí diabetem každý desátý dospělý, přičemž více než 90 % z nich má právě cukrovku 2. typu. V důsledku této nemoci každoročně umírá přibližně 6,7 milionu lidí a náklady na léčbu cukrovky představují 9 % celosvětových výdajů na zdravotní péči.4 Trend nárůstu tohoto chronického onemocnění je přitom alarmující – očekává se, že počet dospělých s cukrovkou vzroste ze současných 463 milionů5 zhruba za 20 let na 629 milionů. 6 Jak tedy ukazují tyto údaje – a jak je i jedním z poselství nadcházejícího Světového dne diabetu (14. listopadu) – spojení diabetu a srdečně-cévních onemocnění vytváří poměrně děsivý obraz vážné zdravotní hrozby, která se týká obrovského počtu lidí, o značné socioekonomické zátěži nemluvě.
Diabetes a jeho rizika – jak ovlivňuje organismus?
„Pokud máte cukrovku, máte až dvakrát vyšší riziko7, že vás postihne srdeční onemocnění nebo mrtvice než ten, kdo ji nemá – a to i v mladším věku. Čím déle navíc cukrovkou trpíte, tím se tato pravděpodobnost ještě zvyšuje. A přestože je toto riziko velmi vysoké, až polovina diabetiků o něm vůbec neví8,“ upozorňuje prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. z VFN a III. interní kliniky 1. LF UK.
Diabetes se projevuje pomalu a často může postupovat nepozorovaně. Hladina cukru v krvi, která trvale překračuje normální hodnoty, může vést k závažným komplikacím, jako je ztráta zraku, onemocněníledvin nebo poškození cév a nervů. I když je však hladina glukózy pod kontrolou, riziko vzniku kardiovaskulárních onemocnění zůstává vysoké – trpí jimi až 30 % diabetiků 2. typu, přičemž pravděpodobnost úmrtí na ně je u nich stejná jako u člověka, který již prodělal infarkt.
„Vysoká hladina cukru v krvi může poškodit cévní stěnu, a tím se zvyšuje nebezpečí, že se v cévách začne hromadit tukový materiál, což nakonec vede k jejich zúžení a snížení průtoku krve,“ vysvětluje prof. Vrablík a dodává: „Tento stav se nazývá ateroskleróza, k jejímuž rozvoji přispívá také vysoký krevní tlak, zvýšený cholesterol, kouření a řada dalších faktorů.

V mnoha případech lze diabetes 2.  typu a jeho komplikace oddálit nebo jim předejít osvojením a dodržováním zdravých návyků. „Častým problémem ovšem je, že lidé s diabetem mnohdy nepřikládají dostatečnou důležitost svému srdečnímu zdraví. Zaměřují se pouze na kontrolu hladiny cukru v krvi a zapomínají na riziko srdečních chorob. To je vážný omyl, protože srdeční problémy jsou u diabetiků hlavní příčinou úmrtí10,“ říká prof. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., vedoucí lékař Diabetologického centra VFN a předseda České diabetologické společnosti.
Pokud jde o léčbu diabetu a prevenci kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků, došlo v posledních letech k významnému pokroku v oblasti inovativní léčby. Nové léky, například lék na bázi hormonu zvaného „glukagonu podobný peptid“, označované jako GLP-1, prokázaly pozitivní vliv na snižování rizika srdečních onemocnění u diabetiků. Tyto léky pomáhají nejen kontrolovat hladinu cukru v krvi a potlačovat chuť k jídlu, ale mají také příznivý vliv na kardiovaskulární systém.
Inovativní léčba je však pouze jedním z kroků, které mohou pomoci toto riziko zmírnit. Pacienti i zdravotníci by si měli být vědomi, že diabetes a srdeční onemocnění jdou ruku v ruce. Klíčová je proto mezioborová spolupráce diabetologů a kardiologů, někdy i endokrinologů a praktických lékařů. Ta by měla zahrnovat monitorování zdravotního   stavu   pacienta, pravidelné vyšetření krevních tuků a krevního tlaku, společné plánování léčby, ale také edukaci pacienta, a především jeho aktivní účast na prevenci. „Pacienti s diabetem 2. typu by měli dobře znát své kardiovaskulární riziko a měli by sami podniknout kroky, které ho pomohou zmírnit. Měli by se ptát svých lékařů na rizika spojená s diabetem a na způsoby, jak jim předcházet.  Důležité je také zlepšit svůj životní styl, včetně stravy, pohybu a udržování zdravé hmotnosti, což může výrazně snížit pravděpodobnost srdečních problémů,“ dodává prof. Prázný.
Množství užitečných informací o léčbě diabetu 2. typu i o možnostech snižování rizika kardiovaskulárních onemocnění lze nalézt také na webových stránkách www.cukrovkacodal.cz

 

 

Zdroj, foto: DC VFN, Česká diabetologická společnost

19. červen 2024
Dnes má svátek Leoš

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek