Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Praktici zbrojí proti útokům hackerů

Chránit data musí – i kvůli telemedicíně

Dny papírových kartoték by mohly být konečně sečteny, chorobopisy pacientů jsou dnes ve většině ordinací uchovávány elektronicky. S množstvím osobních dat online však roste i riziko jejich odcizení nebo úniku. Praktičtí lékaři upozorňují, že se jejich ordinace stále častěji stávají oběťmi hackerských útoků, a zdůrazňují potřebu kvalitního zabezpečení databází. Na rozdíl od nemocnic se jim však nedostává podpory ze strany státu, přestože náklady na zabezpečení jsou vysoké. Potřeba chránit data roste i se stále častějším využíváním telemedicíny v primární péči. I to bude jedním z témat výroční konference Společnosti všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP, která startuje 8. listopadu ve Zlíně.

V průměru každá ordinace praktika v České republice vede přibližně 1 900 pacientů a sami lékaři upozorňují, že bezpečné uchování osobních dat je pro ně stále důležitější. „U praktického lékaře běžně končí dokumentace nejen o léčbě, kterou pacientovi sami poskytují, ale také záznamy od jiných specialistů, propouštěcí zprávy z nemocnic, výsledky testů a podobně. To jsou data té nejintimnější povahy a my nesmíme dopustit, aby se k nim dostal někdo nepovolaný, hacker, nebo je někdo dokonce prodával na darknetu,“ říká MUDr. Cyril Mucha, místopředseda SVL pro digitalizaci a IT. Podle něj přibývá pokusů o útok i na ordinace praktických lékařů, přestože se více hovoří hlavně o nemocnicích. „Za poslední rok vím hned o několika případech, nicméně to hovoříme o těch, kdy se útok podařil. O většině pokusů se ani nedozvíme, protože naštěstí skončí neúspěšně,“ vysvětluje MUDr. Mucha. Převážně se podle něj jedná o tzv. phishingové útoky, které se například podvodnými e-maily snaží získat přístup k počítačům v ordinaci a tím i k databázi pacientů. „Ochrana dat v našich ordinacích vyžaduje komplexní soubor opatření, od správného nastavení zálohování přes antivirovou ochranu po školení samotných zaměstnanců, jak k podobným hrozbám přistupovat a jak jim nepodléhat. V dnešní době je to pro nás velmi palčivé a aktuální téma,“ říká doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc., předseda SVL. Taková ochrana je však podle něj drahá.

„Je paradoxní, že přestože uchováváme prakticky veškerou zdravotní dokumentaci o pacientech, stát našim lékařům – na rozdíl od nemocnic – s IT podporou nijak nepomáhá,“ dodává MUDr. Mucha. Důležitost kybernetického zabezpečení u praktických lékařů roste i kvůli telemedicíně, kterou si lékaři zvykli používat při covidové pandemii. Z telemedicínské konzultace se stal běžný lékařský úkon, který umožňuje vyšetřovat například akutně nemocné pacienty, aniž by museli vážit cestu do ordinace. Nyní praktici zkoušejí telemedicínu více využívat např. v péči o pacienty s chorobami srdce, s diabetem nebo kožními nemocemi. „Jedním z nejčastějších případů neakutních onemocnění, který nyní řešíme telemedicínsky, je péče o pacienty s vysokým krevním tlakem. Ti nám mohou posílat výsledky domácího měření a následně je s námi konzultovat. Nemusí tak často na kontrolu chodit do ordinace, zvlášť nyní, v podzimních měsících plných viróz a nachlazení,“ upozorňuje MUDr. Mucha. U kožních potíží mohou takto konzultovat s kolegy specialisty např. různé nejasné vyrážky, léze, ale případně i pigmentové skvrny nebo znaménka. Telemedicína může pomáhat zejména pacientům v odlehlých oblastech, kteří za svým lékařem musí cestovat často desítky kilometrů. Léčba na dálku v oblasti kardiologie a dermatologie je však podle MUDr. Muchy pouze začátek. V budoucnu by mohli praktici podobně využívat data z přístrojů například pro vzdálené kontroly pacientů s diabetem nebo kardiologickým onemocněním. „Už dnes umí EKG změřit i chytré hodinky. Problém však je, že tyto přístroje nejsou nijak certifikované, takže na jejich měření z medicínského pohledu nemůžeme spoléhat. I to se však do budoucna může změnit,“ uzavírá MUDr. Mucha s tím, že jak bude technologie více pronikat do medicíny, bude i zabezpečení dat pacientů čím dál akutnějším problémem.

 

 

 

 

 

Zdroj: SVL pro digitalizaci a IT

16. červenec 2024
Dnes má svátek Luboš

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek