Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Barevný kulturní podzim v Hořicích v Podkrkonoší

Mezinárodní festival krásných umění v Městském muzeu a galerii v Hořicích představuje v rámci svého devátého ročníku umění Francie. V Galerii plastik je již nyní k vidění výstava Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu francouzské umělkyně Néphéli Barbas. Výstava zde potrvá do 29.10. Součástí tohoto festivalu ale tradičně nebude pouze výstava, návštěvníci se mnou těšit i na 15. a 16. září, kdy se budou moci podívat na kulturu Francie zblízka. V prvním festivalovém dni proběhne komentovaná prohlídka výstavy s kurátorem Filipem Jakšem. O současné francouzské literatuře a o jejím překládání povypráví Sára Vybíralová, která do češtiny převedla mimo jiné knihy jedné z největších hvězd současného literárního světa Édouarda Louise. A nakonec se zaposlouchají zaposlouchají s Václavem Šafkou do tónů Francie, který v poslechovém večeru představí to nejdůležitější, dobře známé i opomíjené, z dějin i ze současnosti francouzské hudby. Další výstavou je U_mění Hořice 2023. Venkovní výstava, jejímž kurátorem je Filip Jakš, potrvá v Hořicích do 29. 10. 2023. Letos se bude řídit řídí kurátorským tématem „uzlové body“ a ukazuje, jak je spjatá osobní i společenská historie s určitým místem a časem. Její součástí jsou sochy Čestmíra Sušky, se kterým se také budou moct návštěvníci setkat a diskutovat o umělecké tvorbě. Dále interaktivní autorská divadelně-výtvarné představení Kristýny Täubelové, Jana Beneše, Dory Bouzkové a Jiřiny Vackové, nazvané Včely. Stan v krajině-úl, do kterého se slétávají lidé-včely, kteří sdílejí prostor, hlas i vizuální zážitky, nabídne účastníkům prostor pro odhalování paralel tak odlišných společenstev jako jsou lidstvo a včelstvo. V závěru výstavy U_mění Hořice 2023 vystoupí hudebník Miro Tóth a Dystopic Requiem Qartet.  Koncem roku Městské muzeum v Hořicích zahájí jubilejní výstavu díla významného hořického rodáka Karla Vika, která bude reflektovat proměny vnímání krajiny a významu, který jí přikládáme. Výstava ke 140. výročí narození Karla Vika představí jeho grafické a malířské dílo uložené ve sbírkách hořického muzea a potrvá v muzeu až do 7.ledna příštího roku.

MezFestivalf
Néphéli Barbas:  Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu
Tvorba Néphéli Barbas (*1990) se pohybuje na pomezí instalace, objektu a sochy – Galerii plastik proměnila ve scénu, do které zasadila sochy ze stálé expozice i z depozitáře a vytvořila tak novou estetickou architekturu, v níž se umělecké artefakty stávají živými posly současné poetiky. Galerie v jejím pojetí splývá s francouzským bar tabac, se sázkovou kanceláří PMU nebo s benzinovou stanicí a umožňuje nám tak podívat se nově na svou minulost i budoucnost. Výstava Moonlight Trilobite / Trilobit v měsíčním svitu probíhá v Galerii plastik v Hořicích do 29. 10.
„Mezinárodní festival krásných umění v Hořicích ale nikdy není pouze o výtvarném umění! Naopak se v jeho rámci zaměříme i na další prvky francouzské kultury. V pátek 15. 9. do Hořic přijede o své práci pohovořit překladatelka Sára Vybíralová, hudbu Francie pak představí Václav Šafka. Na sobotu 16.9. jsme pro všechny milovníky umění připravili piknik, kde budeme ochutnávat francouzské speciality. Navíc ti frankofonní z nás budou mít příležitost francouzsky konverzovat s umělkyní Néphéli Barbas, autorkou výstavy v Galerii plastik. Program pak zakončí prohlídka výstavy s autorkou Néphéli Barbas, která bude probíhat ve francouzštině i s českým překladem. Piknik proběhne v Sochařském parku U Sv. Gotharda, v případě deště v Galerii plastik. Přijďte se ponořit do kultury Francie!“ zve ředitelka Městského muzea a galerie Petra Zachovalová.
Program Mezinárodního festivalu krásných umění
Pátek 15. 9. 2023
16.00 komentovaná prohlídka výstavy Moonlight Trilobite s kurátorem Filipem Jakšem
17.30 Sára Vybíralová: O současné francouzské literatuře / komentované čtení s překladatelkou
19.30 Václav Šafka: Chanson et Son  / komentovaný poslech hudby Francie
Sobota 16. 9. 2023
11.00 – 13.00 francouzský piknik s Néphéli Barbas v sochařském parku s ochutnávkami francouzské kuchyně a možností konverzace ve francouzštině
13.00 komentovaná prohlídka výstavy Moonlight Trilobite s umělkyní Néphéli Barbas

horinace1goro

Umění Hořice 2023 – Venkovní výstava potrvá v Hořicích do 29.10. Kurátorem je Filip Jakš
Od roku 2021 probíhají v Hořicích pravidelně přehlídky současného umění, dočasně proměňující veřejný prostor Hořic. Loni se zde návštěvníci mohli setkat s dílem Tomáše Polcara, který v hrubém betonu zrcadlil svůj vlastní zrod. Letos se projekt řídí kurátorským tématem „uzlové body“ – ptáme se, jak je spjatá osobní i společenská historie s určitým místem a časem. Nemusí jít pouze o velkolepé události jako jsou bitvy husitů. Mohou to být události zdánlivě nenápadné a každodenní, které ale pro naši osobní historii hrají důležitou roli. I v nich se totiž v prostoru odráží konkrétní historie, a tím se z neurčitého prostoru pro nás stává určité místo, nebo dokonce prostředí – pojem, který nejvíce vyjadřuje rozprostření místa kolem naší mysli a vzpomínek.
Sochař Čestmír Suška představuje v Hořicích v rámci projektu Umění Hořice dvě svá díla – Kazatelnu a Čočku s průnikem. V pondělí 25. září budou mít zájemci možnost setkat se s autorem, poslechnout si, jak o své tvorbě uvažuje, a poznat, jakou roli hrají tato díla v kontextu jeho tvorby. Prostor bude i pro diskuzi o současném umění a jeho vystavování ve veřejném prostoru, kterému se Suška dlouhodobě věnuje. Čestmír Suška (* 1952) je nejen sochař, ale také kurátor či organizátor kulturních událostí. V Hořicích vystavuje své typické ocelové objekty, vznikající ze starých cisteren a rour a využívající tak přirozenou krásu rezavého materiálu. Sochy Čočka s průnikem a Kazatelna jsou k vidění na náměstí Jiřího z Poděbrad před Muzeem.
Součástí výstavy bude i setkání s Čestmírem Suškou, a to 25. 9. v 18.00 u Kazatelny, nám. Jiřího z Poděbrad.
Kristýna Täubelová, Dora Bouzková, Jan Beneš, Jiřina Vacková představí svou interaktivní divadelně-výtvarnou inscenaci Včely v pátek 20. 10. ve spodní části sochařského parku U Sv. Josefa.

vcelstvogoroFoto: Michal Ludvík
Včelstvo funguje jako jediná bytost, jejíž srdcem je včelí matka. Jaké by to asi bylo, kdybychom sami sebe vnímali jako součást obrovského superorganizmu? Stan v krajině/úl, do kterého se slétávají lidé/včely, kteří zažívají společné sdílení prostoru, hlasu i vizuálních zážitků, nabízí účastníkům prostor pro odhalování paralel tak odlišných společenstev jako jsou lidstvo a včelstvo. VČELY jsou interaktivní autorská výtvarně-divadelní instalace Kristýny Täubelové, Dory Bouzkové, Jana Beneše a Jiřiny Vackové, zaměřená (nejen) na dětské publikum. Vznikly ve spolupráci se spolkem Loutky bez hranic.
goros2023gho
Miro Tóth a Dystopic Requiem Qartet vystoupí pátek 27. 10.
Dystopic Requiem Qartet pod vedením hudebního skladatele Miro Tótha vydalo tento rok album Black Angels Songs, které je specificky spjato s příběhem rodiny Gálových a jejich pohnutého osudu za druhé světové války. Uzlovým bodem pro rozhodnutí Miro Tótha pracovat s tímto tématem bylo vystoupení Fedora Gála proti neonacistům na protiromské demonstraci a tento moment se zrcadlí ve zvuku alba. Tóny smyčcového kvartetu jsou na tomto albu elektronicky proměňovány a promítají se do nich zvuky a ruchy inspirované konkrétními zaniklými budovami. Miro Tóth propojuje tradiční skladbu s experimentálními postupy v osobité symbiose.  
Z díla Karla Vika - 6. 10. 2023 – 7. 1. 2024
Versniáž 5. 10. v 17.00 - Městské muzeum, Štorchova síň, kurátorka: Jarmila Gregorová
Na začátku října Městské muzeum v Hořicích zahájí jubilejní výstavu díla významného hořického rodáka Karla Vika, která bude reflektovat proměny vnímání krajiny a významu, který jí přikládáme. Karel Vik (1883 – 1964) byl český grafik, ilustrátor a malíř, jeden ze zakládajících členů Sdružení českých umělců grafiků Hollar. Věnoval se malbě a tvorbě grafických cyklů s tematikou krajiny. Ve svém díle zobrazoval například Český ráj, Krkonoše či Slovensko. Množství grafik a kreseb také zobrazuje známá místa Hořic a okolí.
Výstava ke 140. výročí narození Karla Vika představí jeho grafické a malířské dílo uložené ve sbírkách hořického muzea. Vybrané práce zobrazující známá historická místa kraje budou konfrontovány se současnými fotografiemi stejných míst. Výstava bude slavnostně zahájena ve Štorchově síni hořického muzea ve čtvrtek 5. října a potrvá do 7. ledna 2024.

Jubilejntava

Karel Vik, Jabloňový sad, 1920

 

 

 

 

 

Zdroj, foto: Městské muzeum v Hořicích v Podkrkonoší
_______________________________________________________________________________

Městské muzeum v Hořicích v Podkrkonoší prošlo v letech 2017 – 2019 celkovou rekonstrukcí. Stálá expozice, nazvaná "Od kamene k soše", seznamuje příchozí se zdejší bohatou sochařskou a kamenickou tradicí a díky množství interaktivních prvků je zábavná a poučná pro malé i velké návštěvníky. Hořice jsou nazývané městem kamenné krásy a jsou známé množstvím soch a pomníků, první sochařsko-kamenickou školou, slavnými motocyklovými závody, a také krásnou okolní přírodou. Za návštěvu ve městě stojí také Galerie plastik se stálou expozicí českého sochařství z počátku 20. století, Masarykova věž samostatnosti s bohatou sochařskou výzdobou a expozicí českého odboje, sloužící zároveň jako turistická rozhledna, a dále Museum Czech Road Racing v hořickém zámku s výstavami věnovanými motocyklovým závodům. Ojedinělou přírodní galerií jsou Smetanovy sady a dva sochařské parky, prezentující díla sochařů z celého světa vzniklá při mezinárodních symposiích v letech 1966 až 1969 a 1989 až dosud. Příjemné osvěžení v letních dnech poskytuje přírodní koupaliště na Dachovech s půvabnou dřevěnou architekturou z 20. let minulého století. Zapomenout nelze samozřejmě ani na slavné hořické trubičky, vyrábějící se ve městě už více než 200 let.

16. červenec 2024
Dnes má svátek Luboš

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek