Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Na 20. března každoročně připadá Mezinárodní den štěstí.

Češi jsou oproti loňskému roku šťastnější. Pomáhají silné mezilidské vztahy, altruismus i symboly a rituály

Na 20. března každoročně připadá Mezinárodní den štěstí. Den, který vyzdvihuje radost, optimismus a pocit štěstí. Češi to své letos hodnotí nadprůměrně, oproti loňskému roku se jejich pocit vnímaného štěstí mírně zvýšil. Kromě faktorů, jako je zdraví, stabilní bydlení nebo finanční svoboda, mohou ke štěstí pomoci také různé rituály a symboly. Modlitba, čtyřlístek nebo podkova jsou oblíbené u žen i mužů, do popředí se ale začíná dostávat také síla pozitivního myšlení nebo léčivých kamenů. Únorového průzkumu pro Sazku, realizovaného prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos, se zúčastnilo 1 048 respondentů ve věku od 18 do 65 let z celé České republiky.

KV Sazka Den stesti2
Dle výzkumu společnosti Sazka s názvem „Češi a štěstí“* se většina české společnosti cítí být nadprůměrně šťastná. Známkou 6 na stupnici 1-10 svůj subjektivní pocit štěstí ohodnotilo 60 % lidí, oproti loňskému roku navíc došlo k přesunu lidí z průměrného hodnocení směrem k úplné spokojenosti. Nejdůležitější faktory, které podle Čechů ke štěstí přispívají, jsou zdraví, stabilní rodinné vztahy a stabilní bydlení. Zhruba tři čtvrtiny Čechů si myslí, že ke štěstí mohou přispět také peníze.

„Peníze jsou pro Čechy důležité zejména jako prostředek k finanční stabilitě, i proto by dle našeho průzkumu většina z nich dala přednost pravidelnému vyššímu měsíčnímu příjmu před jednorázovou vysokou sumou peněz. U těch by lidem největší radost udělaly dvě magické částky – pro 17 % je to 1 milion a pro 16,2 % zase 10 milionů korun. Půjde pravděpodobně o finanční prostředky, které by dokázaly například zajistit bydlení a jiné nezbytné výdaje,“ komentuje David Petrbok, customer insights manažer společnosti Sazka.

Táhnou tradiční symboly štěstí, na vzestupu jsou nové rituály

Zhruba čtvrtina Čechů si zároveň štěstí do života snaží různými způsoby přivolávat, většinu, konkrétně 63 %, z této skupiny pak tvoří ženy. Ačkoliv se velké množství lidí otevřeně nehlásí k žádnému náboženství, například modlitba patří mezi populární rituály. Podobně pak máme se štěstím spojené nejrůznější symboly – mezi tři nejoblíbenější patří čtyřlístek, podkova a jmelí. Poměrně velké zastoupení, zejména mezi ženskou částí populace, mají také nové rituály a symboly ve formě léčivých kamenů, deníků vděčnosti, magických čísel nebo pozitivního myšlení.

„Mnoho symbolů nebo rituálů spojených se štěstím máme opravdu kulturně zažitých. Ukazuje se, že jsou pro nás důležité jak symboly spjaté s konkrétními událostmi, například vánoční šupina pod talířem nebo jmelí, tak ty, které mají obecně přitahovat štěstí, třeba usušený čtyřlístek v peněžence. Jejich velká symbolická hodnota je v tom, že nám dodávají odvahu k tomu zkoušet nové věci a nebát se jít štěstí naproti. A kdy jindy paní Štěstěnu poškádlit než na Den štěstí,“ doplňuje Martin Eliáš, brand manažer loterií společnosti Sazka.

sazka logo rgb

Těší nás, když děláme radost druhým

Podobná zjištění jako výzkum z českého prostředí přinesl také World Happiness Index, a umístění Česka na 18. místě to jen potvrzuje. Podle celosvětových dat se stabilní mezilidské vztahy a finanční situace umisťují na předních příčkách při hodnocení celkového štěstí. Kromě toho data z World Happiness Index uvádí zároveň silnou souvislost štěstí s altruismem.

Bez ohledu na národnost a kulturu nám pocit štěstí přináší to, když dárky dostáváme, ale také pokud sami obdarováváme druhé. Nezapomeňte na Den štěstí na své blízké ani na sebe a udělejte si radost. Své štěstí můžete zkusit například s vyplněnou sázenkou do loterie Sportka, druhé pak můžete potěšit třeba losem Zlatá rybka od Sazky.
Věděli jste, že …
• Čtyřlístek jako symbol štěstí je rozšířen po celém světě a je součástí mnoha různých kultur – kromě Evropy ho znají také v Číně nebo Japonsku. Jeho význam se může v každé zemi mírně lišit. V Irsku je silně spojen s křesťanskou symbolikou, v jiných kulturách představuje například prosperitu nebo dlouhověkost.
• Lidové rčení držet palce ve významu „přát někomu štěstí“ se do běžné mluvy dostalo nejspíše jako inspirace závěru gladiátorských her. Poražený totiž mohl poprosit císaře o milost zdvižením palce (nebo ukazováčku levé ruky) a ten poté, s přihlédnutím k přání diváků, rozhodl o „budoucnosti“ poraženého. Jeho palec zdvižený vzhůru znamenal milost, obrácený dolů smrt.
• Symbol zkřížených prstů se používá zejména v anglicky mluvících zemích, ale postupně se rozšiřuje po celém světě. Gesto se používá jako vyjádření přání štěstí a jeho původ bychom nejspíše mohli hledat v křesťanství. Zde zkřížené prsty znamenaly modlitbu nebo ochranu proti zlu.
• V mnoha kulturách mají zvláštní význam také čísla. Například podle čínské kultury značí čísla 8 a 9 prosperitu a úspěch. V současné době se nově objevují také symboly spojené s číselnými spojeními, jako je 111, 222 a podobně. Ta někteří lidé vnímají jako šťastná a spojená s pozitivní energií a synchronicitou.
• Významné dny jsou pro mnoho lidí příležitostí zkusit štěstí i v aktivitách, které běžně nedělají. Například pátek 13. je podle společnosti Sazka již tradičně sázkařsky nejsilnějším dnem, kdy se do hry o miliony zapojují i lidé, kteří nepatří mezi pravidelné sázející. Podobnou příležitost přináší také Den štěstí, který každoročně připadá na 20. března.

* Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1 048 respondentů.www.sazka.cz

www.allwynentertainment.com

 

12. červen 2024
Dnes má svátek Antonie

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek