Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU jako úspěšný dotační projekt

Na zámku u příležitosti oslav zasadí strom - Zámek Loučeň oslaví 20.výročí vstupu České republiky do EU jako úspěšný dotační projekt

Česká republika vstoupila do Evropské unie 1. května 2004. Na Zámku Loučeň je to důvod k připomenutí, že právě díky evropským fondům mohl být zámek před sedmnácti lety zrekonstruován a otevřen veřejnosti. V letech 2006 – 2007 proběhla zásadní rekonstrukce celého areálu a od 7.července 2007 je zámek zpřístupněn s nově vybudovanou expozicí, labyrintáriem a hotelem v zámeckém parku. To vše proběhlo v době, kdy tento kout Středočeského kraje nebyl zdaleka vyhledávanou turistickou destinací a Zámek Loučeň byl první turistickou atraktivitou tohoto regionu. Po patnácti letech od otevření, v roce 2022 se stal nejnavštěvovanější soukromou památkou v České republice mezi hrady a zámky, v celkovém žebříčku návštěvnosti památek mu patří šesté místo.

Loucenbludiste

Bez evropských dotací by tomu tak dnes nebylo. Dnes je možné jednoznačně prokázat, že díky Zámku Loučeň došlo ke zkvalitnění turistické nabídky v regionu, že byla vybudovaná stabilní infrastruktura s celoročním využitím, a že se obec stala přitažlivější pro návštěvníky. Slavnostní sázení „Stromu EU“ na Loučeni proběhne 1. května v rámci zahájení květnového programu „Květnomluva“ na Zámku Loučeň. Tím zámek společně se svými návštěvníky pravidelně oslavuje po celý měsíc květen krásu českých květin a stromů.

zuamekloucenlabyr
„Pokud bychom neměli možnost požádat, a následně získat, evropské dotace, tak by dnes určitě zámek nebyl tím turistickým místem, jakým dnes je. Věděli jsme, že celý areál potřebuje zásadní injekci, aby mohl sloužit veřejnosti, a to bychom určitě v rámci komerčního úvěru nedokázali obhájit. Jedná se o kulturní památku s rozsáhlým, také chráněným parkem, a velká část vynaložených prostředků nemá přímou ekonomickou návratnost,“ uvádí Kateřina Šrámková z pozice jednatelky společnosti, která zámek vlastní a provozuje. „Hned na začátku našeho členství v EU se otevřely tzv. SROPy, tj strukturální regionální operační programy. My jsme žádali v rámci Podopatření 4.2.1 – Podpora nadregionální infrastruktury cestovního ruchu, speciálně Grantového schématu 74 pro podnikatelské subjekty. Hlavním cílem tohoto podopatření bylo přispět k dosažení trvalého hospodářského růstu i kvality života regionů zvýšením podílu cestovního ruchu na ekonomické prosperitě. Dílčím cílem bylo vytváření nových atraktivit a také aktivní využití historického, kulturního a přírodního bohatství regionů pro cestovní ruch. Tyto programové záměry loučeňský projekt s nejdelším názvem naplnil v průběhu období udržitelnosti. Z hlediska indikátorů, které tento program stanovil, bylo jenom zde vybudováno 64 stálých lůžek z cílového čísla 900 potřebných lůžek, tj 7,1%. Z necelé dvacítky úspěšných projektů, které v roce 2006 byly vybrané k financování, je loučeňský zámek jeden z mála, které fungují dodnes se stejným provozovatelem a se stejným záměrem. Věřím, že dnes každý, kdo seděl tehdy při rozhodování o výběru úspěšných projektů může říct, že v tomto místě evropské fondy splnily svůj účel. Bohužel, podobné příležitosti se dnes již neotevírají, a my smutně vnímáme to, že podnikatelská infrastruktura cestovního ruchu a kulturní turismus je spíše dotační Popelkou. Přitom památky jsou tím, co přebíráme od předků a necháváme příštím generacím. Jsou součástí naší kulturní identity a také předmětem zájmu o naši zemi v očích zahraničních návštěvníků. Je neuvěřitelné, že ten koncept, který jsme od stolu a bez kopírování vymysleli v roce 2004 je dodnes životaschopný, a že všechno jede dodnes podle původních představ. Myslím, že je vše o lidech. Tento projekt byl pro mne životní výzvou a nechtěla jsem se vzdát. Měla jsem štěstí na lidi kolem sebe, které se mi povedlo vtáhnout do mé vize. Někteří v našem zámeckém týmu působí dodnes. O to více je důvodů k oslavám. U této příležitosti vysadíme 1. 5.2024 v zámeckém parku na čestném místě pořádný strom. Zahájíme tak pro naše návštěvníky květnový program s názvem Květnomluva,“ dodává Kateřina Šrámková.

katerinasramkovalouc
Zámek Loučeň, původně rodové sídlo rodiny Thurn-Taxisů, se stal v dobách socialismu školícím střediskem resortu dopravy, a kromě železničářů to bylo pro širokou veřejnost neznámé místo. Nový vlastník s otevřením možností financování rekonstrukce památek z evropských fondů po 1.5.2004 začal připravovat projekt zpřístupnění zámku a zámeckého parku veřejnosti a současně rozšíření kapacit pro kongresové akce.

V době přípravy projektu v letech 2004 – 2005 se hledal koncept pro interiérovou expozici a také náplň pro volnočasové využití zámeckého parku. Tyto přípravy a hledání možných řešení trvaly více než rok a výsledkem bylo v únoru 2005 podání žádosti o dotaci na projekt s nejdelším názvem ze všech ostatních konkurenčních projektů: „Zámek Loučen –nová turistická destinace: projekt revitalizace souboru kulturních památek v zámeckém parku pro využití v cestovním ruchu a kongresové turistice“.

Realizace prací započala v lednu 2006 a veškeré dodávky byly koordinovány tak, aby se mohlo 7.7.2007 otevřít. Přesto, že se během stavby vyskytly všechny problémy, se kterými se investor v případě takto rozsáhlého projektu může potýkat, povedlo se dodržet termín stanovený na počátku a skutečně 7.7.2007 přivítat na zámku první návštěvníky.
Tehdy to byl velký krok do neznáma, neboť podobný koncept u nás neexistoval. Celý záměr byl postavený na kombinaci kulturní a kongresové turistiky v rámci jednoho uzavřeného areálu. Byly hledány příklady dobré praxe pro inspiraci byla použita oblíbená metoda Kateřiny Šrámkové CTRL+C/CTRL +V. S tak ohromnými závazky nechtěli novodobí majitelé udělat chybu. Bohužel ani u nás, ani v zahraničí podobný koncept neexistoval, tak museli na Zámku Loučeň jít svou vlastní cestou.

HotelMaxmili
Celý projekt byl pečlivě z hlediska záměru připraven tak, aby „posbíral“ co nejvíce bodů v rámci hodnotících kritérií, protože konkurence žadatelů byla obrovská. Byly to první velké, a na dlouhou dobu poslední dotace do takto rozsáhlých projektů. Jednalo se o několik navazujících etap, a nebyly jednoduché. Nejdříve bylo potřeba určit koncept, potom příprava projektové dokumentace, sepsání žádosti, jednání s úvěrujícími bankami, schvalování na úřadech, výběr generálního dodavatele, a to vše v nejistotě, zda se skutečně bude moct někdy stavět. Kateřina Šrámková vnímá tři velké milníky: když se dozvěděla, že jejich žádost byla schválena, když podepsali úvěrovou smlouvu, a když vybrali stavební firmu na základě opakovaného výběrového řízení. První kolo nedopadlo, protože všechny předložené nabídky byly vyšší než jejich finanční krytí.
Více o květnovém programu Květnomluva a slavnostnímu zasazení Stromu EU naleznete na: http://www.zamekloucen.cz/

 

 

 

Zdroj, foto: http://www.zamekloucen.cz/

12. červen 2024
Dnes má svátek Antonie

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek