ČESKÁ CHUŤOVKA – ZNAČKA, KTERÁ SI NA NIC NEHRAJE

ČESKÁ CHUŤOVKA – POTRAVINA, KTERÁ SE NEVYHAZUJE

DSC 0001

Soutěž o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek ČESKÁ CHUŤOVKA“ vstupuje letošním 11. ročníkem  do  druhé   dekády  své   existence.  Tento  nezávislý  projekt  skupiny  zapálených potravinářských odborníků, který nečerpá finanční prostředky z veřejných zdrojů, tak jednoznačně prokazuje svou životaschopnost a pevné místo mezi českými značkami kvality potravin, což se dá vyjádřit  nejen  rostoucí oblibou tohoto  označení mezi výrobci i spotřebiteli, ale také jednoduchými  údaji  –  od  počátku  soutěže  získalo   značku   ČESKÁ CHUŤOVKA   již   celkem  198 českých firem pro 822 svých výrobků a  DĚTSKOU CHUŤOVKU  již  84 českých výrobců  pro  celkem 143 potravin. To  jistě  představuje už  docela pestrý  výběr  pro ty  spotřebitele, u nichž  je  chuť potraviny  jedním  z  nejdůležitějších,  ne-li  tím  úplně  nejdůležitějším  kritériem  při  rozhodování o tom, co  vložit  do nákupního košíku.  Kritérium vynikající chuti  rozhodně  není  nevýznamné ani z  jiného  úhlu pohledu. Na  každého  člena  české  domácnosti  totiž  ročně  připadá  okolo  25 kg vyhozených potravin, což je  poměrně hrozivý údaj s  mnoha dopady nejen do rodinného rozpočtu, ale  i  na  životní  prostředí  apod.  Přičemž nejvíc  se  vyhazuje  v rodinách  s  dětmi  kvůli  dětské vybíravosti.  V tomto  světle má  pak i značka   DĚTSKÁ CHUŤOVKA, o níž jako o jediné na světě rozhoduje  porota  složená  výhradně z dětí,  jistě  svůj  nezanedbatelný potenciál.  Potraviny, které výtečně  chutnají,  totiž  skončí  v odpadkovém  koši  s  mnohem menší pravděpodobností, než ty ostatní – a to se týká jistě nejen dětí.  

 

Orientaci spotřebitelů v obchodních regálech stále více úspěšných výrobců usnadňuje tím, že loga ČESKÁ CHUŤOVKA a DĚTSKÁ CHUŤOVKA  umisťuje na obaly zboží či k výrobku na pultu. Všechny úspěšné potraviny si ovšem mohou spotřebitelé jednoduše vyhledat i na webu www.ceskachutovka.cz . Sofistikovanější vyhledávání podle zadaných kritérií pak nabízí obchodníkům, zákazníkům, zástupcům médií i dalším zájemcům Databáze vítězů soutěže Česká chuťovka a Dětská chuťovka. Zájemci si ji mohou nezávazně vyzkoušet na adrese http://www.mark-as.cz/chutovka

Ocenění výrobci tak získávají i nový marketingový kanál k posílení svého postavení na trhu.

 

Nad 11. ročníkem soutěže o značku „Dobrý tuzemský potravinářský výrobek Česká chuťovka 2019“ převzala opět  odbornou garanci renomovaná Vysoká škola chemicko-technologická v Praze společně s  VOŠES, SPŠPT a SOŠPV (PODSKALSKÁ), kde  budou  na podzim probíhat i veškerá hodnocení přihlášených výrobků. Odborným patronem soutěže je i letos rektor VŠCHT prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Značku DĚTSKÁ CHUŤOVKA bude opět udělovat dětská porota složená z členů Dětské tiskové agentury, studentů 1. ročníku školy „PODSKALSKÁ“ a žáků ZŠ Londýnská v Praze 2. Jen výrobky označené touto značkou se mohou chlubit tím, že si ji vysoutěžily v senzorickém testování přímo dětmi a odrážejí tak věrně dětské chuťové preference, které jsou často jiné  než  u dospělých.  Kromě  toho  se organizátoři  snaží  propagací  této značky  podpořit zájem mladé generace o uplatnění v potravinářském průmyslu.

 

Jedenáctý ročník soutěže proběhne opět ve spolupráci se Stálou komisí Senátu pro rozvoj venkova a pod záštitou 1. místopředsedy Senátu Jiřího Růžičky, místopředsedů Senátu Milana Štěcha a Jana Horníka a rovněž ministra zemědělství Miroslava Tomana. Předávání ocenění se uskuteční 10. října opět v důstojné atmosféře historických prostor Valdštejnského paláce, sídle Senátu. Přítomní novináři tam i letos na základě vlastní ochutnávky předají třem z oceněných plaketu „Cena novinářů – Česká chuťovka 2019“ a podruhé také bude ve spolupráci s Literárními novinami vyhlášena „Harmonická potravina 2019“.  V pořadí již sedmá  výrazná osobnost českého potravinářství bude slavnostně poctěna titulem „Rytíř české chuti“.

 

Uzávěrka přihlášek výrobců do letošní soutěže je 12. září. Přihlášku i pravidla soutěže, jakož i seznam historicky všech oceněných výrobců a potravin, lze nalézt na www.ceskachutovka.cz

Českou chuťovku je možné také sledovat na facebooku, kde jsou uveřejňovány aktuální informace a novinky, mj. i od výrobců chutných potravin.

Tradičním partnerem  soutěže je opět  Hasičská vzájemná pojišťovna,  která poskytne jejím účastníkům zvýhodněné podmínky při sjednávání pojištění a která byla také laskavým hostitelem tiskové konference v Divadle U Hasičů. Novými partnery České chuťovky jsou renomovaná společnost Český porcelán Dubí a prestižní květinová dílna luka:sh.
  

 

 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. tradiční partner soutěže Česká chuťovka
Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. je již tradičním partnerem soutěže Česká chuťovka. V této soutěži jsou oceňováni výrobci kvalitních českých potravin, kteří tímto způsobem propagují sebe a své výrobky.
Soutěž Česká chuťovka je zaměřena na podnikatele a firmy, jejichž činnost a další úspěšný rozvoj si lze jen těžko představit bez kvalitního pojištění. Hasičská vzájemná pojišťovna – ryze česká pojišťovna v rámci své obchodní strategie oslovuje právě tento typ klientů a tím trvale udržuje „českého ducha“ i v oboru pojišťovnictví na českém pojistném trhu. Usnadňuje a pomáhá překonávat svým klientům významnou část nebezpečí, kterým musí podnikatelé čelit.
HVP a.s. pro účastníky 11. ročníku soutěže o značku Česká chuťovka 2019 opět připravila zvýhodněnou nabídku pojištění jak pro soukromé pojištění účastníků soutěže, tak i pro pojištění jejich podnikatelských aktivit. Jako partner soutěže poskytne účastníkům soutěže 20% slevu na pojištění soukromého majetku, odpovědnosti a pojištění úrazu. Pěti nejlépe hodnoceným účastníkům bude poskytnuta 30% sleva na pojištění podnikatelských rizik. Všem účastníkům soutěže při sjednání pojištění u HVP a.s. poskytne v průběhu roku 2019 obchodní slevu 15 % při sjednání pojištění podnikatelských rizik.
V letošním roce se Hasičská vzájemná pojišťovna rozhodla zvýhodnit i soutěž Dětská chuťovka.


Hlavními mediálními partnery soutěže jsou vydavatelství AGRAL, vydavatelství RIX a Regionální televize CZ, partnerem Dětské chuťovky pak je tradičně i Dětská tisková agentura.

Na tiskové konferenci se ochutnávkou svých vynikajících, a hlavně chutných potravin představili držitelé Českých a Dětských chuťovek Pejskar & spol., PENAM a TITBIT.

 

11. červenec 2020
Dnes má svátek Olga

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže