Ateliér H. ECKERT - Výstava historických fotografií

Ateliér H. ECKERT
Výstava historických fotografií ze sbírky Archivu hl. města Prahy

http://www.ahmp.cz

IMG 0102
Autorka a kurátorka výstavy: Mgr. Miroslava Přikrylová
Grafické řešení: Mgr. Marek Lašťovka Termín konání: 31. 10. 2017 – 10. 12. 2017
Místo: Clam-Gallasův palác, Husova 20, Praha 1
Čas: Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin.


Výstava pořádaná Archivem hlavního města Prahy představuje fotografie pořízené legendárním zakladatelem významného pražského ateliéru „H. Eckert“ Jindřichem Eckertem a jeho nástupci v letech 1863–1926 v celé jejich tematické šíři. Návštěvníci s nimi budou seznámeni prostřednictvím více než dvou set velkoformátových zvětšenin vyrobených z digitálních kopií původních skleněných negativů (30 × 40 cm nebo 24 × 30 cm), které jsou v archivní sbírce uloženy. Kromě nejznámějších pražských snímků zde budou vystaveny i méně využívané mimopražské fotografie včetně několika pohledů na polskou a bavorskou stranu našich pohraničních hor.

IMG 0014
Díky významnému objevu inventářů negativů ateliéru H. Eckert z přelomu 19. a 20. století, nalezených při nedávném stěhování sbírky do budovy městského archivu na Chodově, mohly být určeny i desítky dosud neznámých a nepublikovaných snímků, jejichž výběr bude mít také na výstavě premiéru. Návštěvníci zde spatří originály těchto inventářů, nabídkové seznamy, několik původních pozitivů a Eckertovy vydané publikace. Nebude chybět také jeden ze vzácných velkoformátových skleněných negativů, který po prvních dvou dnech výstavy nahradí jeho přesná kopie.


Výstavu obohatí dobový fotografický přístroj zapůjčený Národním technickým muzeem.
Výstavu podpořil udělením záštity radní hlavního města Prahy Jan Wolf.

IMG 0005
Zakladatel ateliéru Jindřich Eckert (1833–1905) patřil k předním průkopníkům fotografie, ale byl i významnou a vysoce angažovanou osobností pražského kulturního a politického života. Celý svůj život se snažil fotoaparátem zachytit tehdejší proměny Prahy i krásy Čech a v tom pokračovali i jeho nástupci. Do roku 1926 ateliér vyprodukoval tisíce snímků, které zaujímají přední místo v historii české fotografické tvorby. Významná část (téměř 3500 ks) původních velkoformátových skleněných negativů ateliéru zůstala zachována právě v Archivu hl. města Prahy a vystavené reprodukce tak vejdou do povědomí veřejnosti jako originální součást jeho sbírky. Teprve z negativů byly v ateliéru vyvolávány další fotografie, kterými se dodnes pyšní ostatní sbírky veřejné a soukromé.


Výstava ukáže především na zcela výjimečnou kvalitu snímků a rozmanitost námětů – mizející stavby během tzv. pražské asanace, ale i současně vznikající novostavby městské, státní i soukromé. K největším zákazníkům ateliéru patřil pražský magistrát, pro nějž ateliér pořídil na přelomu 19. a 20. století dokumentaci nových budov, vodáren, elektráren, kanalizace i parků. Fotografové ateliéru navštěvovali nejen Prahu, ale i naše hrady, zámky, města a hory, zvěčnili průběh staveb mostů, jezů, přístavů a dalších tehdejších novostaveb.


Prostřednictvím vystavených reprodukcí bude Archiv hl. města Prahy prezentovat i přednosti současné špičkové digitální techniky, kterou má k dispozici. Odborná digitalizace až 150 let starých velkoformátových skleněných negativů zpřístupnila snímky odborné i laické veřejnosti a ukázala další možnosti využití nejen ústředního motivu, ale i neméně zajímavých detailů.
Výstava naváže na stejnojmennou publikaci (obrazový katalog 3500 snímků ateliéru H. Eckert), kterou vydal Archiv hl. m. Prahy ve spolupráci s nakladatelstvím Scriptorium a která bude na výstavě rovněž v prodeji.


Clam-Gallasův palác
Husova 158/20
Praha 1, Staré Město
Vstupné:
Základní 80 Kč
Snížené 40 Kč
Rodinné 200 Kč
Školní skupina (na jednoho žáka) 20 Kč

Komentované prohlídky s kurátorkou:
středy 1., 15., 29. listopadu a 6. prosince v 16:30


http://www.ahmp.cz

 

 

5. červenec 2020
Dnes má svátek Cyril a Metoděj

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže