Galerie hlavního města Prahy - JOSEF SUDEK

JOSEF SUDEK: TOPOGRAFIE SUTIN
22. 5. – 19. 8. 2018
Galerie hlavního města Prahy
Dům fotografie
Revoluční 5, Praha 1

047

Josef Sudek, Pohled z podesty Národního muzea směrem na Václavské náměstí a dům čp. 812/II zbořený v průběhu Pražského povstání, 1945, digitálně upravený negativ, 13 × 18 cm, Ústav dějin umění AV ČR, Fototéka, inv. č. S12546N. Repro © Vlado Bohdan, ÚDU. © Josef Sudek, dědicové.

 

 

Otevřeno denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin, čtvrtek do 20 hodin
Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová

Výstavu pořádají Galerie hlavního města Prahy a Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým museem v Praze.

Výstava představí téměř neznámý a dosud nevystavený soubor fotografií Josefa Sudka (1896–1976), zobrazující Prahu poničenou v roce 1945 událostmi druhé světové války. Zmýlený nálet spojeneckých vojsk ze 14. února 1945 zasáhl především pražské Nové Město, kde byl nejvíce poškozenou památkou Emauzský klášter. Série fotografií z jeho sutin tvoří největší část Sudkova souboru zachycujícího poválečnou Prahu. Počátkem května 1945 pak proběhlo Pražské povstání, které zanechalo nenapravitelné škody v historickém centru města, například na Staroměstské radnici, jejíž část musela být důsledkem válečného řádění později stržena.


Vystavený soubor je v kontextu Sudkova díla výjimečný. Představuje fotografický vhled do nitra města a jeho památek v prvních dnech míru, kdy se autor snímáním obyvatelů Prahy, kteří přihlížejí ruinám historického centra, zcela ojediněle přiblížil reportážní fotografii. Mezi důležité kapitoly souboru patří až surrealistické zobrazení situace, v níž se ocitla okupovaná země, a to prostřednictvím pohledů do protektorátního skladiště zabavených kovových soch z pomníků (často národních osobností), jež čekaly na roztavení pro válečné účely v areálu u holešovického přístavu na Maninách.

051

Josef Sudek, View of the House at the Stone Lamb (left) and Old Town Hall (in rear) damaged during the Prague Uprising, 1945, digitally converted negative, 13 × 18 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12531N. Repro © Vlado Bohdan, IAH. © Estate of Josef Sudek.

 

Sudkův soubor, čítající v dochovaných negativech necelé čtyři stovky snímků, vznikl nejspíše na zakázku pro nakladatele Václava Poláčka, u kterého posléze vyšel pouze v nekvalitním tiskovém provedení Pražského kalendáře 1946 s podtitulem Kulturní ztráty Prahy 1939–1945. Výstava představí i tento kalendář, zahrnující 53 Sudkových fotografií, některé písemné dokumenty týkající se zakázky, jakož i početné dosud nepublikované snímky. Mnohé z nich vznikly nejspíše pouze ze Sudkova osobního zaujetí námětem. Vystavené fotografie zahrnou jak autorské pozitivy, nově objevené v některých sbírkách, především v Archivu hlavního města Prahy a v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze, tak nové printy z originálních negativů, uložených v Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., jež zhotovil fotograf Vlado Bohdan. Vedle prací Josefa Sudka bude představen soubor fotografií stejného námětu od jiných fotografů i autorsky neoznačené snímky z archivů několika paměťových institucí.


Jedním z témat, na které výstava kriticky poukazuje, je fotografie jako médium zprostředkování zásadních historických událostí. Sudkův příklad nabízí překonání zažitého pohledu na fotografii jako průhled do minulé události a zdůrazňuje obrazovou kvalitu těchto záznamů, jež bývá často opomíjena. Pohled na archivní kopie, jaké se dochovávají převážně v malých formátech, navíc nejednou nalepené na popsaných kartotéčních listech či v tematických albech, nás od podobného čtení často odvádí. I Sudkovy pozitivy, pokud se dochovaly, existují až na výjimky pouze v nevýstavních, malých a často i nefinálních kopích.

Zarámováním těchto fotografií a jejich pověšením na zeď galerie tak výstava nabídne možnost jejich nového nahlížení v jiném, uměleckém či galerijním kontextu, bez doprovodu hutného historického vysvětlení. Z tohoto důvodu budou texty i popisky k vystaveným fotografiím k dispozici pouze v doprovodné brožurce a nebudou vstupovat do samotného prohlížení. Divák tak má možnost nově vidět samotný fotografický obraz a nesoustředit se tolik na historickou událost, již nám snímek prostředkuje. Napomáhá tomu i značný generační odstup (již tři čtvrtě století) od zobrazené události, kdy mezi diváky už nepřevažují pamětníci, kteří by tyto obrazy četli především prizmatem prožité bolestné zkušenosti.

036

Josef Sudek, Allegory of Oppression from Sucharda’s monument to František Palacký at the Maniny metals scrapyard, 1945, digitally converted negative, 13 × 18 cm, Institute of Art History of the Czech Academy of Sciences, Photo Archive, inv. no. S12469N. Repro © Vlado Bohdan, IAH. © Estate of Josef Sudek.

 


Josef Sudek (1896–1976) je světoznámý český fotograf, který většinu života prožil v Praze a velmi rád ji i fotografoval. Mezi léty 1928–1976 měl profesionální fotografický ateliér na Újezdě pod Petřínem. Svůj čas dělil mezi zakázkovou práci a volnou tvorbu, kvalita jeho práce je však ve všech polohách výjimečná jak umělecky, tak technicky. V zakázkách se věnoval hlavně reprodukování uměleckých děl, reklamní fotografii či fotografování památek. Snímky pořizoval zejména pro publikace; vydal mj. několik knih o Praze (např. Pražský hrad – výtvarné dílo staletí, 1945; Praha, 1948; Praha panoramatická, 1959; Karlův most ve fotografii, 1961). Období Protektorátu se pro Sudka stalo zlomovým – ve své volné tvorbě se ponořil do intimnějších a osobnějších námětů, zejména zátiší (např. cyklus Okno mého ateliéru) či zahrad svých přátel (Hany Wichterlové a Otty Rothmayera). V Rothmayerově „kouzelné zahrádce“ se obracel do světa fantazie a až surrealistických obrazů. Hloubavější charakter mají i jeho pozdější krajiny, např. Beskydského pralesa Mionší či dolovaného Mostecka.


Kurátoři výstavy: Mariana Kubištová, Vojtěch Lahoda, Katarína Mašterová
Architektonické řešení: Barbara Zedková, Lenka Mrzílková – Studio Miaow
Grafické řešení: Martin Groch, Tim+Tim

Mediální partneři: Art&Antiques, Art for Good, ArtMap, Český rozhlas, Expres FM, Literární noviny, Prague Events Calendar, protisedi.cz, Radio 1, XANTYPA
Vstupné: 120 Kč plné (dospělí) / 60 Kč snížené (studenti) / 30 Kč (senioři)
Kontakt pro novináře: Michaela Vrchotová, 725 818 721, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Další informace: www.ghmp.cz

www.facebook.com/GHMP.cz


Doprovodný program
Komentované prohlídky a tematické procházky:
so 2. 6. 2018, 16 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Marianou Kubištovou a fotografem Vlado Bohdanem, autorem nových printů z originálních Sudkových negativů, jež jsou součástí výstavy.

ne 22. 7. 2018, 15 h
Kolektiv autorů představí svůj projekt mapy Prahy z roku 1945, který zahrnuje místa, jež v daném roce fotografoval Josef Sudek. Následuje krátká prohlídka výstavy v Domě fotografie, po níž se uskuteční procházka po Sudkových lokacích v okolí Staroměstského náměstí.
Začátek v 15:00 v Domě fotografie.

st 8. 8. 2018, 18 h
Komentovaná prohlídka výstavy s kurátorkou Katarínou Mašterovou a historikem Adamem Havlíkem.

Negativ – pozitiv – newprint!
V pozůstalostech fotografů, uložených v archivech a v muzejních sbírkách, se kromě originálních pozitivů často nachází i velké množství negativů. Jak vystavovat či publikovat fotografické obrazy, které se dochovaly jen na negativech? Jak postupovat při zhotovování tzv. newprintů, novodobých tisků z originálních negativů? Workshop se zaměří na různé aspekty této aktuální problematiky, a to jak v praktické rovině (ukázka výroby newprintů ve fotokomoře), tak v rovině teoretické (moderovaná diskuze).

út 12. 6. 2018, 10 h a 14 h
Workshop ve fotokomoře s Vlado Bohdanem
Ukázka výroby nových pozitivů, tzv. newprintů, z originálních negativů Josefa Sudka ve fotokomoře na Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i.
(akce je rozdělena do dvou skupin, nutná je předchozí registrace na: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)

út 12. 6. 2018, 18 h
Moderovaná diskuze historiček umění Kataríny Mašterové a Hany Buddeus s fotografy Vlado Bohdanem, Janem Doušou a Jaromírem Benešem a s kurátorem Jiřím Pátkem.

Sobotní výtvarné workshopy
so 21. 7. 2018, 13–18 h Skrytá krása v sutinách, Dům fotografie
so 18. 8. 2018, 13–18 h Stopy zmizelých míst, Dům fotografie

Během interaktivních prohlídek a výtvarných workshopů se budeme inspirovat dosud nepříliš známým souborem fotografií autora, zobrazujícím Prahu poničenou bombardováním v roce 1945 a Pražským povstáním, spolu s válečnými opatřeními na památkách Prahy v období protektorátu. Formou kombinované techniky (kresbou pastelem a koláží z fotografií pražských soch a budov) budeme vytvářet obrazy pražských zákoutí působících až surrealistickým dojmem. Dále uplatníme i komparaci historické fotografie se současnou fotodokumentací zobrazených míst. Pomocí pigmentů v různých odstínech šedi, evokujících částice prachu, budeme prsty vytvářet kresby zmizelých míst.
Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.
Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory
pá 8. 6. 2018, 15:00–18:00 Fotografická dokumentace I, Dům fotografie
ne 10. 6. 2018, 15:00–18:00 Fotografická dokumentace II, Dům fotografie
pá 15. 6. 2018, 15:00–18:00 Camera obscura, Edukační centrum v Colloredo-Mansfeldském paláci
Interaktivní workshopy budou reagovat na tvůrčí práci Josefa Sudka a na jeho vystavený soubor fotografií. První cyklus dílen bude uveden v expozici Domu fotografie a pokračovat bude procházkou v exteriéru města Prahy. Zaměříme se na pražskou architekturu a její rozmanitost, na příběhy kolem nás nebo na krajinné prvky. Ke zvoleným objektům a situacím budeme přistupovat jak z pohledu estetiky, tak po stránce fotografické dokumentace. Zaměříme se i na důležitou roli subjektivity a na různé úhly pohledu. Závěrečná dílna se bude zabývat předchůdcem fotoaparátu („camera obscura“), zkoumáním zákonu zobrazování i experimentální tvorbou přenosného přístroje, kdy si každý účastník vyrobí jednoduché optické zařízení.
Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.
Rezervace nutná.


Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče na rodičovské dovolené a jejich děti.

 

 

 

 

Zdroj, foto: Galerie hlavního města Prahy

25. únor 2020
Dnes má svátek Liliana

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek