Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

CENY THÁLIE 2023

Ceny Thálie vyhlašuje a pořádá od roku 1994 Herecká asociace (dále HA), nezávislá profesní odborová organizace výkonných umělců s působením na území České republiky. Letos se budou Ceny Thálie udělovat po třicáté, a to v sobotu 30. září od 20 hodin, opět v historické budově Národního divadla v Praze pod záštitou Ministra kultury České republiky Martina Baxy a s podporou Ministerstva kultury. V průběhu ceremoniálu, který bude v přímém přenosu vysílat Česká televize na programu ČT1, bude vyhlášeno 19 laureátů. Výroční Ceny Thálie se udělují v šesti kategoriích.

cenythalie232

Tradičně se udělují Ceny Thálie ve čtyřech kategoriích – v činohře, v opeře, v oboru baletu, tance a pohybového divadla a v oboru muzikálu, operety a jiných hudebnědramatických žánrů – a to za mimořádné jevištní výkony, které vznikly v České republice v období, za které se ceny ten rok udělují. V každé z těchto kategorií se oceňují zvlášť ženské a mužské výkony, které posuzují oborové odborné poroty, jmenované prezidiem HA. Na výroční Cenu Thálie mohou aspirovat i zahraniční umělci účinkující v českých divadlech. (Statut Cen Thálie je k dispozici na https://cenythalie.cz/o-cenach-thalie/statut/)
Od roku 2020 se oceňují také samostatně mimořádné umělecké jevištní výkony v oboru alternativního divadla a v oboru loutkového divadla. V každé z těchto kategorií je udělena pouze jedna cena. Pro muže a ženy dohromady.
Pro 30. ročník Cen Thálie bylo určeno hodnocené období v rozmezí od 1. července 2022 do 30. června 2023.
Oborové odborné poroty rozhodují postupně o tzv. „širších nominacích“, které jsou také zveřejňovány (objeví se pomocí titulku během přímého přenosu a jsou vytištěné v magazínu Cen Thálie a na internetových stránkách) – a především o tzv. „užších nominacích“, z nichž je vybrán nositel či nositelka Ceny Thálie – do tohoto finále postupují v každé z tradičních kategorií 3 umělkyně a 3 umělci, v kategoriích alternativního divadla a loutkového divadla 5 umělkyň a umělců jako celek.
Rozhodování o udělení ceny Thálie za mimořádné jevištní umělecké výkony je svěřeno výhradně odborným porotám. Jejich členové rozhodnou o laureátech v tajném hlasování přímo až v den vyhlášení v Národním divadle, za účasti státního notáře a zástupce HA.
Předsedkyní činoherní poroty je Jana Paterová, operní porotu vede Zbyněk Brabec, baletní Roman Vašek, muzikálově-operetní Zdeněk Barták, porotu alternativního divadla Kateřina Rathouská a předsedkyní loutkářské poroty je Kateřina Dolenská.  
V letošním ročníku bude opět předána Cena České akademie divadelníků, která bude udělena mezioborově za mimořádný přínos českému divadelnímu umění, a to na základě dvoukolového elektronického hlasování. Právo hlasovat v obou kolech mají členové ČAD.
Stejně jako dosud, využije i tentokrát prezidium HA svou možnost udělit ceny za celoživotní umělecké mistrovství. V letošním ročníku to budou dvě ceny v oboru činohry pro Danielu Kolářovou a Stanislava Šárského. Po jedné ceně v dalších oborech, v opeře pro Jana Hladíka, baletu, tanci a pohybovém divadle pro Miroslavu Pešíkovou a v muzikálu, operetě a jiných hudebnědramatických žánrech pro Františka Zacharníka.
Mimořádně bude letos udělena ještě jedna cena za celoživotní mistrovství i v oboru muzikál, opereta a jiné hudebnědramatické žánry. Také bude udělena Cena Thálie za šíření divadelního umění v televizi a Cena pro mladého umělce či umělkyni do 33 let v oboru činohry.  
                                                                                  

 

Partneři:
Už tradičním partnerem HA při slavnostním udílení Cen Thálie je Národní divadlo v Praze.
Stálými partnery jsou Nadace Život umělce a Nadace Munzarových.
Hlavním partnerem Cen Thálie je INTERGRAM, kolektivní správce práv výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů, kterého v roce 1990 založili sami nositelé práv. Jeho základním posláním je propojování nositelů práv s uživateli jejich tvorby. Tak zajišťuje, aby umělci a výrobci v Česku i v zahraničí získali spravedlivou odměnu za užití svých výkonů a záznamů.

Hlavním mediálním partnerem Herecké asociace je Česká televize, mediálním partnerem pak Český rozhlas Dvojka.

Různobarevné skleněné Ceny Thálie tradičně vyrobila a Herecké asociaci věnovala Sklárna LASVIT AJETO ze severočeské Lindavy.

Novým partnerem se pak stala společnost My Dva holding, která se věnuje navrhování a realizaci komerčních, školních a bytových interiérů.
Režii přenosu má opět na starosti Roman Petrenko. Scénář v dramaturgii Herecké asociace (Jaroslav Someš a Ondřej Kepka) píše Barbora Suchařípová.

K vyhlášení Cen Thálie 2023 vydá Herecká asociace opět programový Magazín, který bude bezplatně k dispozici hostům galavečera v Národním divadle.

 

 

 

Zdroj, foto:  www.cenythalie.cz

 

Více informací, včetně aktualit a zajímavostí o Cenách Thálie lze získat:
na webových stránkách - www.cenythalie.cz
na facebookovém profilu - https://www.facebook.com/vyrocnicenythalie/

 

 

 

12. červen 2024
Dnes má svátek Antonie

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek