Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – návštěvnický magnet

Od září expozice zlata v renovované podobě

Objevíme ji v budově, zvaném Mince, jedné ze čtyř nejstarších na náměstí uprostřed města. Do roku 1420 tu sídlil královský horní úřad. Řídil dolování v okolí města a sem se také v té době odevzdávaly daně ve zlatě. Do širšího povědomí se objekt zapsal i díky svým někdejším majitelům, např. dvornímu alchymistovi císaře Rudolfa II. Eduardu Kelleymu, nebo Ferdinandu von Krauseneck, správci „Desk zemských“. Muzeum, původně jen městské, bylo založeno již roku 1891. Zasloužil se o to místní obyvatel Leopold Čihák, který mu do vínku daroval svou soukromou sbírku předmětů a písemností. Dnes – jako regionální, středočeské - žije mimořádně pestrým, akcemi nabitým programem. Tomu bude letos dominovat slavnostní otevření kompletně renovované expozice zlata, pro Jílově přirozeně tematicky nejvlastnější a nejdůležitější. Je plánováno na 7. září. O podrobnosti se s novináři asociace Czech Travel Press v těchto dnech rozdělila ředitelka muzea, PhDr. Šárka Juřinová:

Pohledmuzeum24

Foto: Edita Volková, Muzeum v Jílovém
„Renovovaná expozice zlata nabídne unikátní zážitek všem, kdo mají zájem prozkoumat všechna tajemství tohoto vzácného kovu. Expozice postihne v neobyčejné šíři rozmanitost a bohatství „zlaté“ historie. Historicky jeden z nejdůležitějších českých zlatonosných revírů je tu prezentován nejen jako zdroj cenného kovu, ale i jako nedílná součást českého kulturního a hospodářského dědictví. Objevíme tu však zajímavosti nejen regionální, ale i týkající se těžby a užití zlata v řadě ostatních světových nalezišť.
Prvořadý je např. tzv. keltský poklad, obsahující zlaté mince z keltské doby, zvané duhovky. Přenesou nás do dávno minulých časů a jejich událostí. Dalším fascinujícím prvkem je replika soudobých zlatých cihel, kterou bude možné si potěžkat, i pyramida z imitací těchto zlatých cihel, reprezentující hmotnost jedné tuny zlata. Různá naleziště světa jsou zastoupena např. vzorkem zlata z Madagaskaru ve tvaru mořského koníka, vytvořeného přírodou, či replikou největšího nugetu zlata na světě o váze neuvěřitelných 97 kg, nalezeného v 19. století v Austrálii, atd.

redotelakajurinova

Foto: Edita Volková, Ředitelka muzea PhDr. Šárka Juřinová

Moderní pojetí renovace postihne i oblast kulturního dědictví, využije také technologických inovací. Návštěvníci budou moci obdivovat architektonický model Karlštejna, symbolizující roli zlata v panovnickém dědictví středověké Evropy. 3D model Svatováclavské koruny pak přenese pozornost do světa královské slávy a okázalosti korunovačních klenotů.
Prostřednictvím moderní technologie se seznámíme s ukázkou luminiscence minerálů. Tato interaktivní část expozice představuje propojení vědy s přírodou, díky němuž poznáme skryté vlastnosti minerálů. Svou historickou roli si tu podrží magistr Edward Kelley, který se stane průvodcem v lince rozšířené reality. Bude to právě v jeho alchymistické dílně, kde ožije zmíněná luminiscence. Simulované těžební štoly, těžební stroje, ale i stěny „masivu“ se zlatými žilami a puklinami, vybavené dětskou linkou s okénky a záklopkami, kryjícími různá překvapení jistě zaujmou návštěvníky jakéhokoli věku. Během slavnostní vernisáže v září bude mimořádně k vidění také exkluzívní replika Svatováclavské koruny, která je v držení Galerie Středočeského kraje“.

Regionuzeum

Foto: Edita Volková, Muzeum v Jílovém

Potud „vlajková“ akce Regionálního muzea v Jílovém u Prahy z programu na rok 2024. Pozoruhodných akcí však jsou tu ročně desítky, s rozmanitým zaměřením a tudíž i různícím se publikem. Tak tomu bude i letos. Samostatnou kapitolu v programu muzea např. píší akce, spojené s trampingem. Vzhledem k tomu, že Jílovsko se může pochlubit významnou částí dějin tohoto ryze českého společenského jevu, jež se odehrála právě tady, zcela oprávněně v muzeu najdeme zajímavou expozici na toto téma. Kapitol je tu však mnohem více, postačí otevřít si webové stránky a vybírat – rozhodně je z čeho a dlužno poznamenat, že jde o akce prvořadé kvality, jež si nezadají s kulturními, poznávacími či zábavními programy, jimiž se chlubí Praha. Bonus? Jílové je snadno dosažitelné pražskou městskou dopravou…
Miroslav Navara/Muz

 

 

 

Zdroj: Miroslav Navara

Foto: Edita Volková

16. červenec 2024
Dnes má svátek Luboš

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek