Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Středočeská SOCDEM představila program a kandidáty do krajských voleb.

Sociální demokracie chce pro kraj zajistit více dobrých zpráv.

V sídle Sociální demokracie – Lidovém domě se uskutečnila tisková konference ke spuštění předvolební kampaně středočeské SOCDEM. Kandidáti v čele s lídrem Mgr. Miloslavem Čihákem a Ing. Lubomírem Nymburským společně představili volební program. Středočeské spolustraníky přišel osobně podpořit i předseda strany Michal Šmarda.

socdemokracieSocmokraciedenois
Lubomír Nymburský představil Středočeskou SOCDEM jako novou generaci sociálních demokratů. Ta ve spojení s osobnostmi kraje nabízí řešení problémů, které Středočechy pálí. A v čem je nová generace jiná?
„Umíme komunikovat, spolupracovat, nacházet odvážná řešení i k dobru věci potřebné kompromisy. Nezatěžují nás politické vazby z minulosti, začínáme s čistým štítem. A chceme tak i pokračovat,” řekl Nymburský a dodal: „Umíme si vyhrnout rukávy a pustit se do práce. A to i v případech, kdy to znamená práci a úsilí navíc. Naše rodiny, přátelé a všichni lidé, kteří s námi tady, ve Středočeském kraji žijí, nám za to stojí. V neposlední řadě umíme držet sliby. Nejen jako politici, ale především jako lidé, jako osobnosti, pro které je dané slovo závazné,” uzavřel.
„Máme všech 5P pohromadě,“ říkají středočeští Sociální demokraté. Program představuje pět základních priorit:
POMÁHAT slabším a potřebným.
POSOUVAT dopravu vpřed.
PŘEDVÍDAT a myslet na budoucnost i našich dětí.
PODPOROVAT mladé rodiny.
PEČOVAT o životní prostředí.
A z čeho chtějí změny financovat? Prostor vidí v lepším hospodaření kraje. „Klíč k dobrému hospodaření kraje vidíme v důkladné revizi nákladů, strategických a smysluplných investicích. V neposlední řadě také v důsledném prověření veřejných zakázek, ve kterých, jak se domníváme, kraj často vydává více, než by musel, “ objasnil Nymburský a dodal: „Cílem - a v podstatě i posláním sociální demokracie je šetřit na správných místech. Konkrétně peníze vybírat tam, kde přebývají, místo od těch, kteří mají hluboko do kapsy.”

socdemvanova24
V rámci pomoci sociálně slabším a potřebným slibuje SOCDEM obědy zdarma pro všechny děti. Ti, co je nepotřebují, mohou peníze za obědy věnovat do solidárního fondu.
Prvním tématem volební kampaně, které představila Ingrid Podroužková – starostka obce Lipník, se stala pomoc sociálně potřebným. Konkrétně zdůraznila záměr zavést obědy zdarma pro všechny děti.
„Obědy zdarma zavedeme plošně a zároveň spustíme solidární aplikaci. Jste rodič, který oběd zdarma nepotřebuje? Věnujte částku do solidárního fondu. Chcete dětem ze sociálně slabších rodin přispět více? Klikněte dvakrát a částku zdvojnásobte,” představila záměr Podroužková a připojila představu, jak by celá věc mohla fungovat: „Solidární fond bude spravován krajem a přerozdělování přímo školám tak, aby si děti z chudších poměrů mohly dovolit nejen oběd, ale třeba i jet se spolužáky na školu v přírodě nebo lyžařský výcvik. Všechny tyto aspekty jako jsou společné obědy, výlety a zážitky totiž vyčleňují děti z kolektivu. A u dětí ze sociálně slabších poměrů potřebujeme docílit pravého opaku – začlenit je.” Hovořila také o posílení sítě poradenských pracovišť se sociálním zaměřením, zasazení se o lepší ohodnocení sociálních pracovníků a finanční i procesní pomoc rodinám s dětmi s postižením.

Doprava musí být bezpečná a dostupná. Pro každého.

Představení další z priorit se zhostil lídr kandidátů SOCDEM Miloslav Čihák – emeritní podplukovník Policie ČR. Poukázal na nutnost bezpečné a dostupn dopravy pro každého občana Středočeského kraje. „Rozhodně jsme pro znovuzavedení MHD zdarma pro děti, studenty do 26 let, seniory 65+ a ZTP,“ prohlásil. „Zaměříme se také na bezpečnost a opravy silnic 2. a 3. třídy. Stejně tak chceme dotáhnout protažení tramvajových linek, o němž se již roky více hovoří než dělá.“ Zmínil ještě audit veřejných zakázek na revitalizaci infrastruktury. Podle středočeské SOCDEM se totiž dají financovat levněji a efektivněji, pokud se tak děje bez korupce a peníze jdou tam, kam mají.
Budoucnost je v dětech a jejich vzdělávání. Středočeská SOCDEM slibuje mimo jiné místo ve školce pro každé dítě.
Dalším stěžejním tématem volební kampaně je budoucnost vzdělání středočeských dětí. Středočeská SOCDEM se soustředí na to, co Středočechy nejvíce pálí.
„Podle dostupných dat je nejvíce plně obsazených školek ve Středočeském kraji. V kraji chybí aktuálně cca 2 000 míst pro děti starší tří let v obecních školkách. Nejvíce míst chybí v lokalitách okolo Prahy. Částečně tato místa suplují soukromé MŠ a dětské skupiny. V tom případě pak ovšem chybí pro případné zájemce mladší tří let,“ popsal problém Nymburský, který si vzal téma vzdělávání, školství a rozvoje v této oblasti za své, a dodal: „Uděláme všechno pro to, aby každé dítě ve Středočeském kraji mělo své místo ve školce jisté. Budoucnost našich dětí je oblast, na které se za nás šetřit nejen nemá, ale dokonce nesmí.” Jako neméně důležité Nymburský vnímá podporu výstavby nových škol a revitalizaci těch stávajících.
Středočeská SOCDEM také hodlá založit smysluplný krajský stipendijní fond. „Tento návrh vyplynul z přesvědčení, že nadané děti musí dostat šanci uspět, a to bez ohledu na to, z jakých sociálních poměrů vycházejí, “ řekl další z osobností Středočeské kandidátky SOCDEM Jiří Nedvěd, který je profesí učitel a má tak do situace vzhled z praxe.


SOCDEM Středočechům slibuje i zřízení informačního portálu pro mladé rodiny. Najdou tak na jednom místě všechny informace o podporách, dotacích a příležitostech primárně v oblasti bydlení, které má být samozřejmost a ne nedosažitelný luxus.
„Ceny bydlení rostou ve Středočeském kraji nejrychleji. Je třeba podpořit především mladé rodiny, pro které je vlastní bydlení v současných poměrech nereálným snem, ne-li přímo sci-fi,” popsala další z kandidátek, starostka městyse Loučeň Marta Peterková, alarmující bytovou situaci ve Středočeském kraji s tím, že na tento problém je potřeba se připravit, ne ho řešit, až přeroste přes hlavu.
A jak konkrétně chce mladým rodinám pomoci? „V prvé řadě jim chceme dát informace o tom, jaké formy pomoci vůbec existují. Je mnoho příležitostí, dotačních titulů a forem podpory. Co pokulhává, je komunikace. Lidé často neví, jaké jim kraj vlastně nabízí možnosti pomoci,” popsala Peterková s tím, že hodlá zřídit informační portál, kde by mladé rodiny našly vše podstatné na jednom místě. Díky portálu tak podle SOCDEM získají mladé rodiny do budoucna informace nejen o dotacích na bydlení (zelená úsporám, program Jessica …), dávkách, stipendijních fondech, sociálních programech a dalších aktivitách kraje, které jim mohou pomoci.
V prioritách je i zřízení krajského fondu na podporu ekologické likvidace eternitových střech.
Pátý bod programu, který se věnuje životnímu prostředí, uvedl Miroslav Polák, povoláním technik. „Zrevidujeme krajskou koncepci likvidace i recyklace směsných a tříděných odpadů, čímž se posuneme o krok blíže k ukončení skládek,“ sdělil hned v úvodu. Poté zmínil úmysl dotažení propojení vodárenských soustav a finanční podporu obcí při výstavbě vodovodů a kanalizací.
SOCDEM chce Středočechům pomoci i s ekologickou likvidací eternitových střech. Sundávání eternitu musí být podle zákona ohlášeno stavebnímu úřadu. Správně by bylo, aby se o sundání eternitové střechy postarala specializovaná firma na práci s azbestem, která má patřičné vybavení a postupy. Ty zajistí, že po jejich odchodu nebudete mít dům zamořený azbestovými vlákny, která při vdechnutí způsobují závažná plicní onemocnění a různé typy rakoviny.
„Praxe ale ukazuje, že lidé volí jiné cesty, především kvůli vysoké ceně, a tak eternit mnohdy končí ručně rozebraný v lese za obcí. Proto chceme založit krajský fond, který občanům s ekologickou likvidací eternitových střech finančně vypomůže,” nastínil řešení rozsáhlého problému Polák. Dále se tomuto tématu věnoval také Nymburský v reportáži z likvidace jedné z eternitových střech v Močovicích u Čáslavi.
Na tiskové konferenci se ujal slova i předseda SOCDEM Michal Šmarda. Ve Středních Čechách nežijí podle Šmardy jenom bohatí lidé. Nová generace SOCDEM je tady podle něj právě pro ty občany, které optimistické statistiky prosperujícího kraje přehlíží.
Předseda Sociální demokracie Michal Šmarda na závěr připojil úvahu, proč Středočeský kraj potřebuje SOCDEM. „Lidé, kteří pracují, musí mít právo na slušný život,“ řekl. „A ti, co měli méně štěstí než ostatní, potřebují zastání. Na tom se nic nezměnilo, jen je tendence na to zapomínat.“
Připomněl, že Středočeský kraj je i přes reputaci prosperující oblasti, kde se lidem daří a mají vysoké platy i životní úroveň na třetím místě, co se týče množství obyvatel s dluhy po splatnosti. Je krajem s jedenácti procenty dlužníků a průměrným závazkem 38 300,- Kč. A to navzdory skutečnosti, že hrubá mzda přesahuje 40 000,- Kč. Zdůraznil, že se jedná o průměr, který je logicky zkreslený vysokou koncentrací vysoko postavených manažerů, kteří ve Středočeském kraji bydlí. Upozornil na to, že ve Středočeském kraji i přes tento optimistický průměr stále žije mnoho lidí, kteří každý měsíc musí vyjít s mnohem menšími penězi. A doplnil, že právě pro tyto občany je tu nová generace Sociální demokracie. Strana, pro kterou byli a vždy budou na prvním místě lidé a jejich potřeby.
Tady se podívejte, jak probíhala likvidace skládky: https://zpravaprokraj.cz/dobre-zpravy/podpora-sbernych-dvoru-a-vcasna-likvidace-odpadu

Sociální demokracie a osobnosti kraje
Kandidátka pro volby do zastupitelstva Středočeského kraje 2024

Jsme nová generace sociálních demokratů.
Přinášíme opravdové zkušenosti a umění věci dotáhnout.

Zdroj: www.zpravaprokraj.cz


Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Facebook: Dobrá zpráva pro kraj
Instagram: @dobrazpravaprokraj

15. červen 2024
Dnes má svátek Vít

Počasí


Naši partneři

logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek