Výstava Fenomén IGRÁČEK putuje do nejvýznamnějšího historického sídla severozápadních Čech – na zámek v Klášterci nad Ohří

Výstava Fenomén IGRÁČEK putuje do nejvýznamnějšího historického sídla severozápadních Čech – na zámek v Klášterci nad Ohří

Od 19. listopadu do 19.února - výstava Fenomén IGRÁČEK.

DSC06275

Zámek Klášterec, vystavěný na ostrohu řeky Ohře při úpatí Krušných hor, získal svůj název, jako i město, ze staročeského označení malého kláštera, odvozeného z latinského claustrellum. Ten byl v místech dnešního města založen kolem roku 1250 benediktiny. Velice záhy se stal zámek královskou državou a vystřídal řadu majitelů. Posledním významným rodem a jeho posledním majitelem byl Oswald ІІІ. Thun. Jeho smrtí se uzavřelo více jak třísetleté období, kdy byl zámek Klášterec nad Ohří v kontinuálním vlastnictví předního evropského rodu Thun-Hohensteinů. Po druhé světové válce přešel zámek do majetku státu. Zámek se nachází na levém břehu řeky Ohře v deseti hektarovém, dendrologicky velmi cenném, anglickém parku z 20. a 70. let 19. století, ve kterém je 220 druhů stromů z celého světa. V zámeckém areálu je rovněž sala terrena s glorietem se sochařskou výzdobou od Jana Brokofa z 80. let 17. století. Vedle stálých expozic nabízí zámek řadu putovních výstav. Mezi ně se zařadí od 19. listopadu do 19.února také výstava Fenomén IGRÁČEK. Dnes už legendární IGRÁČEK, který letos slaví čtyřicet let od svého uvedení na trh, seznámí v rámci výstavy děti s výrobou a vývojem figurek od roku 1976. Tehdy byl první IGRÁČEK, povoláním zedník, vyroben. Výroba po celých čtyřicet let byla a nadále zůstává v rukou českého výrobce. Technické muzeum v Brně, autor této již velice známé výstavy „Fenomén IGRÁČEK“ expozici připravuje ve spolupráci se společností EFKO.
„Zámek Klášterec nad Ohří nabízí celoročně stálou expozici porcelánu, výstavu loutek rodiny Kopeckých a nádhernou instalaci Pohádkové země Vítězslavy Klimtové,“ uvádí Petr Hybner, ředitel Zámku v Klášterci nad Ohří. „Kromě toho pořádáme spoustu tématických výstav, jako například teď Fenomén IGRÁČEK. A proč právě tuto výstavu? Jak už sám název napovídá, IGRÁČEK je fenomén nejen pro děti, ale pro všechny.Navíc se blíží Vánoce a IGRÁČCI jsou výborným tipem pro vánoční dárek,“ dodává Petr Hybner.
„Výstavu Fenomén IGRÁČEK vidělo již na tisíce dětí v téměř padesáti městech po celé České republice. Zájem o ni neutichá. Vypovídá to nejenom a atraktivitě IGRÁČKA ale i o pojetí celé výstavy jako takové. Jsem za to všem těm, kdo se na výstavě podílejí, moc vděčný. Za dobu trvání výstavy se z nás stal, spolu s Technickým muzeem v Brně, jeden tým,“ říká Miroslav Kotík, majitel společnosti EFKO. „Dávám velkou váhu tomu, že ti nejpovolanější, ředitelé a pracovníci muzeí, zámků, hradů a tvrzí vidí v IGRÁČKOVI hodnotu. A jsem rád, že IGRÁČEK zase pomáhá zvyšovat návštěvnost těchto míst, protože si to právem zaslouží,“ dodává Miroslav Kotík.
„IGRÁČEK je atraktivní a děti zajímá stále víc. Zjišťují, že i česká hračka může být zajímavá,“ uvádí Zdeněk Rauš, oddělení produkce výstav a provoz technických památek, Technické muzeum v Brně. „Výstavu se vždy podařilo nainstalovat ke vzájemné spokojenosti.  V Brně v TMB byla první instalace 17.10.2011 a tehdy nikdo netušil, kam všude se IGRÁČCI za pět let podívají. Na výstavě v Klášterci končí připomínka čtyřicetin IGRÁČKŮ, jako 49.výstava. Na návštěvníky zde čeká soutěž i hrací koutek,“ dodává Zdeněk Rauš.  

Klášterec nad Ohří
Společnost EFKO, český výrobce her a hraček, působí na českém trhu od roku 1993. Po celou dobu se zaměřuje kromě výroby také na charitativní akce. Podporuje sponzorskými dary řadu mateřských školek, základních a zvláštních škol, dětských domovů a kojeneckých ústavů. Spolupracuje také s Českým paralympijským výborem na charitativním projektu EMIL a zařadila se do projektu KLOKÁNEK na podporu týraných a opuštěných dětí. Těm již od roku 2006 pravidelně přiváží vánoční dárky a pomáhá tak jejich malým svěřencům prožít radostnější Vánoce. EFKO získalo následující ocenění  - FOR TOYS 2010 -  cena GRAND PRIX za IGRÁČKA. V roce 2011 obdrželo čestné uznání v rámci projektu VIZIONÁŘI 2011. Ocenění bylo uděleno za oživení tradičních dětských hraček IGRÁČEK a uvedení na trh nové série, která využívá nejnovějších poznatků z oblasti didaktiky a dětské psychologie. Projekt VIZIONÁŘI organizuje sdružení Czech Inno pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.  EFKO získalo v roce 2012 ocenění v soutěži „Českých 100 nejlepších“ za strategickou hru ABAKU, kterou doporučuje rovněž Mensa ČR, Jednota českých matematiků a fyziků a Univerzita Karlova.  Rok  2013 přinesl označení „Správná hračka“ 2013 za kreativní stavebnici ROTO START a za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin a ocenění Nejlepší novinka roku 2013 za rodinnou společenskou 3D hru Jožin z bažin v kategorii Hry, puzzle a karty. Poslední cenu má firma z roku 2014 - označení „Správná hračka" 2014 pro soubor oblíbených her Moje první hry. Více informací naleznete na: www.efko.cz

Technické muzeum v Brně je příspěvkovou organizací se samostatnou právní subjektivitou, je přímo řízeno Ministerstvem kultury České republiky. Svůj sbírkový fond prezentuje formou muzejních expozic a výstav, které pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými institucemi včetně zahraničních. Pořádá konference a přednášky. Rozvíjí ediční činnost. Věnuje soustavnou pozornost práci s veřejností, především s dětmi a mládeží. Plnění vědeckých cílů dosahuje původním výzkumem v oblastech vědeckotechnického vývoje a muzejní dokumentací v oborech své sbírkotvorné činnosti. Vypracovává odborné posudky a doporučení, vědecké rešerše a expertizy. Napomáhá při odborné výchově studentů formou odborných praxí a vedení absolventských a závěrečných prací. Ve spolupráci s vysokými školami a dalšími odbornými pracovišti zajišťuje výuku v oborech muzeologie a konzervování – restaurování. Vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle příslušného zákona a eventuálně podává návrhy na prohlášení těchto předmětů za kulturní památku. Zapůjčuje sbírkové předměty k účelům studijním a výstavním. Zajišťuje činnost dobrovolných spolupracovníků muzea, zejména prostřednictvím Kruhu přátel TMB.

 

Zdroj, foto: KG; www.efko.cz

6. srpen 2020
Dnes má svátek Oldřiška

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže