Výstava Magické vikýře PLAY otevírá dětem svět fantazie a tvořivosti

Výstava Magické vikýře PLAY otevírá dětem svět fantazie a tvořivosti

http://magickevikyre.cz/

www.malostranska-beseda.cz

4 Prodvafon Petr Korecký

(Prodvafon - Petr Korecký)

 

Expozice Magické vikýře PLAY je místem tvořivosti, hravosti a fantazie. Díky mnoha zvukovým, optickým a kinetickým objektům nabízí vhled do oblasti hudební nauky, výtvarné výchovy či fyziky a může tak být netradičním doplňkem školní výuky. Výstava potrvá v Galerii Malostranské besedy až do 30. června 2017.
„Výstava Magické vikýře PLAY je hravá a plně interaktivní, a představuje tedy ideální alternativu školním exkurzím či výletům. Je to něco úplně jiného než klasické výstavy, kde se musí jen poslouchat, dívat se na exponáty a nesmí se na nic sahat. U nás se děti budou bavit a zároveň se učit a rozvíjet svou kreativitu. Jednotlivé expozice určitým tvůrčím způsobem doplňují běžnou výuku hudební a výtvarné výchovy, ale i fyziky nebo historie,“ vybízí umělecký ředitel Malostranské besedy David Hanzlík.
Výstava zahrnuje téměř dvě desítky zvukových, optických a kinetických nástrojů, kterých se návštěvníci mohou dotýkat, zkoušet je, bádat i ozvučovat. Magické vikýře PLAY jsou pokračováním mezinárodního projektu putovních výstav a doprovodných akcí ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových, který umělecky koncipuje Petr Nikl ve spolupráci s dalšími výtvarníky. Otevírací doba pro veřejnost je od 10.00 do 18.00 hodin, pro školní skupiny od 9.00 hodin.
Výstava Magické vikýře PLAY navazuje na úspěch a oblibu výstavy Vikýře PLAY v Malostranské besedě z roku 2013 a také na Bránu do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelo hru, a PLAY inspirovaných dílem humanistického myslitele Jana Ámose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.
„Výstava je aktivním tvůrčím prostředím, kde hlavní roli hraje překvapení, hra, sebereflexe a imaginace a skrze nějž můžeme poznávat okolní svět i sebe sama. K výstavě připravujeme také doprovodný program. Těšit se můžete na cyklus večerních koncertů,“ doplňuje David Hanzlík.


O výstavě Magické vikýře PLAY
Magické vikýře PLAY jsou pro Galerii Malostranské besedy navrženy v souladu s koncepcí projektu ORBIS PICTUS PLAY. Výstava je umělecky koncipována Petrem Niklem. Interaktivní expozice v první fázi představuje vybrané objekty z inventáře dlouhodobého vývojového projektu Orbis Pictus PLAY, které jsou následně rozšířené o další zapůjčené nástroje ze Zlínského zámku. Komplex je znovu instalován jako živý organismus, vedoucí dialog s historickým prostorem renesančního krovu. Maximálně přitom využívá jeho světelné i akustické možnosti.
ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí. Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra, Golem, PLAY a Sensorium inspirované dílem humanistického myslitele Jana Amose Komenského Labyrint světa a ráj srdce.

1 Světelná hlava Petr Nikl5 Qes kvintet Jiří Konvrzek

Světelná hlava - Petr Nikl; Qes kvintet - Jiří Konvrzek

 

Autoři a objekty výstavy
1.    Kalimby 2016 (Milan Cais) – Dvojice hudebních objektů inspirovaných africkým nástrojem
2.    Sněhová královna 2010 (Mája Dvořáková) – Animační točítka ovladatelná klikou, fungující na principu zoetropu
3.    Periskop Rybí oko 2010 (Ondřej Janoušek, Petr Nikl) – Otáčivý pohled z jiné úrovně
4.    Průhledy 2016 (Ivan Havlíček) – Pohledy z okna nezvyklým způsobem
5.    Mluvící květina 2007 (Jaroslav Kořán) – Bicí nástroj z kuchyňských misek
6.    Klobouk 2007 (Petr Nikl) – Pozorovací odpočinkový stan s kamerou obskurou, sledující sál galerie
7.    Zóna 2014 (David Vrbík, Petr Nikl) – Písečná krajina zvukových světelných kreseb
8.    Prodvafon 2010 (Petr Korecký) – Hudební perkusní nástroj pro dva hráče
9.    Harfičky (Milan Cais) – Harfy amorfních tvarů vetknuté do skulin starého trámoví, využívající jeho zvukové rezonance
10.    Fontána libosti 2006 (Petr Lorenc) – Prosvícené vodní gejzírky ovlivnitelné otáčením páčky
11.    Repetitor 2009 (Quido Sen) – Akustický tubus, opatřený zpožďovačem zvuku
12.    Kolobrnk (Luboš Fidler) – Zvukový tetrocyklin nejen pro cyklisty
13.    Magnetický stůl 2009 (Ondřej Smeykal) – Přitažlivé krajky ovládané táhly
14.    Qes kvintet 2009 (Jiří Konvrzek) – Varhanní kolo
15.    Světelná hlava 2009 (Petr Nikl) – Trojoká vnitřní kamery obskura zjevující tváře vstoupivších diváků
16.    Harmonifon (Pavel Foltýn) – Unikátní zvonkohra složená z ocelových prstenců
17.    Zvonofon (Jaroslav Kořán, Jan Činčera) – Zvonící bubny
18.    Harfio 2010 (Ondřej Puchta) – Harfa rozehrávaná zastiňováním světelných strun
19.    Zpívající kayak (Martin Janíček) – Objekt pro vnímání vnitřní akustiky
 

Rozhovor s autorem konceptu Magické vikýře PLAY Petrem Niklem

Co vám imponuje při práci na výstavách, jako jsou Magické VIKÝŘE?
Vždy výstavu koncipuji podle prostorových dispozic a místní atmosféry. Baví mě vytváření interaktivních projektů, při kterých člověk zapojí všechny smysly. Atmosféru dané výstavy vždy určí to, jak jsou lidé naladěni, jak zapojí fantazii… Obsah si vlastně vytvářejí sami a pokaždé je úplně jiný.

Interaktivní expozice čerpají z díla J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Přibližte, v čem inspirace spočívá?
Každý návštěvník se podílí na atmosféře výstavy. Stejně jako poutník v díle Komenského poznával svět, umožní i expozice lidem rozvíjet své smysly, fantazii a otevřít se bráně poznání. Projekt však nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale také dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk. Tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky Jana Amose Komenského.

Jak vlastně vznikla myšlenka uspořádat výstavu inspirovanou Komenského dílem?
V roce 2005 jsem byl pozván Jiřím Waldem do francouzské vesničky Audabiac, abych tam vedl divadelní dílnu pro děti. Jiří v té době vydával Komenského Labyrint světa a ráj srdce a oslovil mě s myšlenkou vytvoření objektu, který by obsah díla v rovině metafory zhmotnil. Společně s dalšími umělci jsme vytvořili objekt ve tvaru srdce, uvnitř něhož pulzuje pohyblivá imaginární krajina. Spolu s ostatními nástroji od mnoha dalších umělců, obklopujícími tento objekt, jsme celou interaktivní výstavu nazvali ORBIS PICTUS. Expozice měla premiéru v Českém centru v Paříži v roce 2006. Následovalo množství dalších interaktivních celků, tvořících výstavy, proběhlé v Čechách i v zahraničí.

Hlavním posláním výstavy Magické vikýře PLAYv Malostranské besedě je hravost. Zapojujete se taky do této hry, nebo se jako autor si snažíte udržet nadhled?
Nadhled si udržuji do jisté míry. Takovou mírou je ona známá hranice, kdy se z dospělého stává opět dítě, které si touží hrát, poznávat. Asi by to bylo divné, kdybych byl výjimkou. Rád se zapojím a nechám se tou hrou strhnout. Daleko víc mě na tom celém baví pozorovat reakce lidí, jejich emoce, které při hře s objekty prožívají. Je úžasné jak se pod rukami dětí, ale i dospělých, vaše objekty mění a dostávají novou tvář. To je na tom krásné a inspirující pro další expozice.

Vyžadují expozice speciální prostory?
Určitě, jednotlivé výstavy jsou speciálně koncipovány pro autentická prostředí – výstava Magické vikýře PLAYje pro impozantní podkroví Malostranské besedy.

Na co konkrétně se má návštěvník připravit, co ho na výstavě čeká?
Expozice se snaží rozvíjet imaginaci a fantazii prostřednictvím interaktivních zvukových, optických a kinetických nástrojů. Stěžejní je interakce, zapojení smyslů, fantazie a schopnost komunikace.


Rozhovor s uměleckým šéfem Malostranské besedy Davidem Hanzlíkem

Výstava Vikýře Play byla v Malostranské besedě realizována již před čtyřmi lety. Čím je pro Vás tato instalace unikátní, že jste se ji rozhodli znovu realizovat?
Jde celkově o koncept projektu ORBIS PICTUS PLAY, jehož jsou Magické vikýře PLAY součástí. Cílem je rozvíjet v lidech fantazii, tvořivost a smysl po poznávání. V dětech i dospělých. Vystavované objekty jsou určeny k tomu, aby si s nimi lidé hráli, přetvářeli je a nalézali díky nim mnohdy skrytý svět vjemů. Je to interaktivní, hravé, na pomezí výtvarného a hudebního zážitku. A v tom je ta výjimečnost a síla.

S jakým úspěchem se výstava v roce 2013 setkala a co očekáváte od letošní realizace?
Vikýře PLAY rozhodně patří k těm nejúspěšnějším výstavám pořádaných v našem galerijním podkroví. Tehdy je navštívilo přibližně 50 000 návštěvníků. Celkově se tento mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí umělecky koncipovaných Petrem Niklem těší velké popularitě. Od roku 2000 je vidělo více než 2,5 milionu návštěvníků po celém světě. Co se týče letošní výstavy, pevně věříme v podobná čísla jako v roce 2013. Pracujeme s očekávánou návštěvností průměrně 300 lidí denně.

Čím budou letošní Vikýře jiné oproti minulým?
V některých expozicích. Na výstavě lidé mohou vidět jak vybrané původní expozice, tak zcela nové objekty. Vše bude interaktivní, návštěvníci se jednotlivých prvků budou moci dotýkat, vstupovat do nich, hrát si s nimi a tím je dotvářet.

Pro koho je výstava určena?
Určena je samozřejmě zejména dětem, které si mohou naplno užít všechny instalace. Nudit se však nebudou ani dospělí, i pro ně bude výstava interaktivní a po umělecké stránce krásný zážitek. Výstava je jednoduše určena všem lidem bez rozdílu věku, jazyka, sociálního nebo kulturního prostředí.

28. únor 2020
Dnes má svátek Lumír

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek