Toužíte se zbavit křečových žil jednou pro vždy?

Toužíte se zbavit křečových žil jednou pro vždy?
Vsaďte na „lepení“ nefunkčních žil

www.zilniklinika.cz

logo

Je to v současnosti nejšetrnější metoda odstranění křečových žil, bezbolestné řešení i těch nejrozsáhlejších křečových žil.

Křečové žíly postihují každou třetí ženu a každého čtvrtého muže. Jejich výskyt je dán z 80 % dědičností.  Svou roli hraje i životní styl, nadváha a zaměstnání. Přestože se nejedná jen o estetický problém a velmi snadno může dojít k závažným zdravotním komplikacím, lidé závažnost situace podceňují. Často se tak děje ze strachu z operace, bolesti a následného omezení. Nic z toho už dneska ale neplatí.
 1 pacientka H. Pelikánová a prim. MUDr. Ota Schütz ORCA 2377 2
Zcela nová revoluční metoda VenaSeal/ TM Closure Systém používaná v naší republice od začátku tohoto roku si dokáže bezbolestně a bez následného omezení zcela poradit se všemi stádii onemocnění - od estetických vad po pokročilá stádia, včetně bércového vředu. „Jedná se o úplné uzavření nefungující žíly dolní končetiny, která způsobuje křečové žíly, a to s pomocí speciálního lepidla - cyano-akrylátového polymeru,“ vysvětluje primář pražské Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz.

 

„Takto ošetřená žíla potom přestane být původcem křečových žil. Jejím bezbolestným uzavřením „lepidlem“ se problémy odstraní. Jde dle prezentací o velmi bezpečnou a efektivní metodu ověřenou mnoha klinickými studiemi v zahraničí,“ dodává primář Žilní kliniky MUDr. Ota Schütz.

operace VenaSeal ORCA 2217
Metodu VenaSeal jsme v naší republice netrpělivě očekávali již delší dobu. Tento lékařský postup je v rámci zkoušení a ověřování znám už více jak 5 let.  V zemi původu, USA, je používán od roku 2014.

 

Důležité vyšetření a samotný zákrok
Metoda je určena lékařům, kteří již mají bohaté zkušenosti s katetrizačními metodami laserovými a radiofrekvenčními, proto je před samotným užíváním metody vyžadována po každém lékaři certifikace firmou metodu zastupující.


Před samotným zákrokem a během něho je bezpodmínečně nutná výborná znalost vyšetření duplexním dopplerometrickým barevným ultrazvukem, přičemž obrovskou roli zde sehrávají patřičné zkušenosti odborníka. Metoda bez použití barevné duplexní dopplerometrické sonografie není možná.

 operační ultrazvukové vyšetření ORCA 2235

„Jedná se o nitrožilní katetrizační metodu, kdy pod kontrolou ultrazvuku je do hlavní nedostatečné povrchní žíly zaveden katetr a poté je aplikováno speciální lepidlo, které po nepatrné chvilce slepí stěny poškozené a nefunkční žíly tak, že dojde ke kompletnímu uzavření žíly, tím se odstraní hlavní příčina rozšíření žil pod místem uzávěru. Během celého výkonu přitom lékař s klientem komunikuje,“ vysvětluje primář MUDr. Ota Schütz.

 

Jelikož se jedná o nejšetrnější z katetrizačních metod, u pacienta hrozí jen minimální rizika spjatá se samotným výkonem. Naopak předností metody VenaSeal je, že klient po zákroku nemusí nosit kompresní punčochy a ihned po zákroku může začít sportovat. Po zákroku tak nejsou žádné omezení vyplývající z léčebného režimu, jen jsou doporučeny preventivní opatření odpovídající běžným zásadám lidem s vrozenou dispozicí křečových žil. „Nevýhodou je cena, která u nás pro prvních 100 pacientů je zvýhodněna a to při operaci jedné  nohy  na 40 000,-Kč při  operaci obou nohou na 50 000,-Kč.“ uzavírá primář MUDr. Ota Schütz.

 Bezprostředně po operaci ORCA 2314 2

foto: po operaci

 

Kromě nově zaváděné revoluční metody VenaSeal,  nabízí  Žilní klinika  celé spektrum výkonů  k léčbě  křečových žil:  CHIVA, EVLT, Radiofrekvence,  Closure fast, Kosmetická  flebectomie, Pěnová sklerotizace, Laser mikrovarixů.


Dále provádí  manuální a přístrojové lymfodrenáže, léčbu  celulitidy - odstranění pomerančové kůže, odstranění mateřských znamének, pih, a kožních  výrůstků, dermatoskopické vyšetření, léčbu žilní trombózy, angiologické vyšetření,  interní a  předoperační vyšetření, Laserovou   rejuvenaci .
Následovat  bude  rozšíření o   přístrojovou  masážní  rejuvenaci.


Foto: Žilní klinika
www.zilniklinika.cz

 

 

 

O klinice
Klinika jednodenní  chirurgie  - Žilní klinika začala  v  roce  1994  jako první  v  České  republice  s  ambulantní léčbou křečových  žil a  svoji  specializaci  stále prohlubuje. Ordinace otevřena v září na adrese Praha 1, Mezibranská 17.
Od  založení  v  roce  1994  se  zabýváme léčbou a prevencí  onemocnění  cév žilního systému, hlavně  kosmetickou léčbou  křečových žil  od  těch  největších až po  ty  nejmenší. Doplněné  o metody na  základě  cévně chirurgických pravidel: Mini invazivní  kosmetické flebektomie a sklerotizace  mikrovarixů.  A též  jako  první  zavádí   ultrazvukové dopplerometrické vyšetření a metodu CHIVA.
Moderní medicína se rychle rozvíjí a tak v léčbě křečových žil platí: „Možné je téměř všechno, musí se jen chtít.“
Systém Kliniky jednodenní chirurgie spočívá v soustředění kompletní léčebné péče na jedno místo a  "jeden den". Jedná se  o léčbu ambulantní, s co nejkratším pobytem ve zdravotnickém zařízení a  bez nutnosti hospitalizace. Mluvíme  o jednodenní  chirurgii, ale  pacient  se  zdrží na  klinice  maximálně  6 hodin.
Zastáváme názor, že  ve zdravotnickém zařízení  by se měl pacient zdržovat co nejkratší dobu a  tato doba  by  měla  být  co nejefektivněji využita.
Sázka na kvalitu
Žilní klinika byla hned od počátku vybavena moderní zdravotnickou technikou a kvalitními přístroji potřebnými pro poskytování zdravotní péče na špičkové úrovni srovnatelné s obdobnými zařízeními ve světě.
Sázka na kvalitu se vyplatila. Přístroje jsou pravidelně obměňovány za novější a kvalitnější.
Tato filozofie je sice pro všechny v první fázi časově, pracovně i finančně náročnější, celková léčba se tímto způsobem stává mnohem příjemnější, efektnější a rychlejší.  Na první pohled by se mohla zdát, že tyto prvotní vyšší náklady zdravotní péči prodražují. Opak je pravdou. Léčba se tak výrazně zlevní.
Touto cestou postupujeme stále. Rozhodně se to vyplatí především pacientům.
Každým rokem přicházíme s něčím novým. 1. 10. 2016 došlo k rozšíření  Žilní kliniky  na adrese Praha 2,  Lublaňská 24. Plně  klimatizovaný  operační  blok  s vestavěným  operačním sálem odpovídající po  technické stránce   nejvyšším požadavkům třetího tisíciletí.
www.zilniklinika.cz


 
Lékařský profil
Prim. MUDr. Ota Schütz (1953)
1980 po promoci  na Lékařské  fakultě  University Karlovy práce  na  Chirurgické  klinice  UK 2. lékařské  fakulty.
1985 – 1992 průběžně  složeny   atestace z  chirurgie I. a II. stupně.
Odborné  stáže  1992-93 privátní nemocnice  Clinique Saint Joseph Mons, Belgie, Kings´College Hospital, Vascular unit, Londýn, Centre d´Echographie et d´Explorations médicale, Explorations Vasculaires, Paříž.
1986 na Chirurgické klinice založil  Žilní poradnu se specializací na léčbu cévních onemocnění.
1994  získal  osvědčení České lékařské  komory pro výkon vedoucího nebo primáře v nestátním zdravotnickém zařízení.
1994  otevřel první Kliniku jednodenní  chirurgie  v  České  republice provozující  ambulantní léčbu  křečových  žil poskytující  zdravotní péči  srovnatelnou s obdobnými zdravotními zařízeními celého světa.
Spolupráce a konzultační činnost  s obdobně zaměřenými klinikami v Evropě, USA a  Austrálii ve  formě  krátkodobých pobytů a  účastí na  světových.
Účastnil se evropských a amerických kongresů s žilní problematikou.
Autor  kombinovaného  způsobu  léčby  vycházejícího  z metody CHIVA (1988 Paříž) na základě  duplexního  ultrazvukového  vyšetření prováděného od  roku  1994.
Prevence  a léčba  křečových žil od největších po nejmenší mikrovarixy  s důrazem na výsledný  kosmetický  efekt při aplikaci speciální  anestezie.
Nadstandardní péče při vybavení  kliniky  špičkovými nejnovějšími přístroji s jejich  pravidelnou  obměnou  za  novější. Citlivý lidský  a  osobní přístup přinášející efekt z hlediska psychologického.
Od roku 2002  rozvoj nitrožilních katetrizačních metod laserových a  radiofrekvence  s laserovou  léčbou  mikrovarixů.
2002 otevřeno Centrum po léčbu  celulitidy a léčba doplněna o manuální  lymfatické masáže a léčbu  celulitidy.
2017 prezentace nové katetrizační metody za použití  cyanoakarylátového lepidla VenaSeal.
Člen: Chirurgické, Angiologické, Flebologické  společnosti,  American College  of  Phlebology,  Societe Francaise De Phlebologie, European Venus Forum, Central European Vascular Forum. Členem organizace Lions´ Club sponzorující nevidomé a slabozraké. Pravidelná účast se sponzorováním světových soutěžících Miss neslyšících.

17. leden 2021
Dnes má svátek Drahoslav

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek