Riziko, prevence a včasné odhalení karcinomu plic

Riziko, prevence a včasné odhalení karcinomu plic

DSC01492

Na téma problematiky karcinomu plic, jeho rizika, prevence a včasného odhalení promluvili tento týden na tiskové konferenci MUDr. Ivo Hanke, Ph.D., zástupce přednosty pro hrudní chirurgii Fakultní nemocnice v Hradci Králové a MUDr. Jiří Votruba, primář I. kliniky tuberkulózy a respiračních nemocí VFN.

 

Karcinom plic a jeho riziko
Karcinom plic, lépe známý jako rakovina plic, je nejvíce smrtící nádorové onemocnění v České republice. „Do rizikové skupiny patří především kuřáci. Dalšími riziky jsou například dlouhodobý pobyt v oblasti se zvýšeným radiačním zářením nebo styk s chemickými karcinogeny“, říká MUDr. Jiří Votruba.

 Jiri Votruba menší

Karcinom plic v číslech
•    Na rakovinu plic zemře v Česku 5 400 lidí. Karcinom plic je jednou z pěti úmrtí na rakovinu
•    Rakovina plic je největším zabijákem v celé Evropě s odhadem 20 % všech případů úmrtí na rakovinu
•    85 % lidí, kteří přijdou k lékaři, již nebojují o plné vyléčení, ale o prodloužení života, pouze 15 % případů je zachyceno v raném stádiu, kdy je míra přežití 53,5 %
•    Většina karcinomů je diagnostikována v pozdním stádiu, kde je míra přežití pouze 3,9 %

 

Prevence
Prevence hraje u tohoto druhu onemocnění velmi významnou roli. Kvůli absenci vědomostí rizikových faktorů si pacienti často neuvědomují, že jsou v rizikové skupině. Včasné zjištění je však pro úspěch léčby stěžejní. Mezi základní rady, jak se onemocnění snažit vyhnout je velmi obecné – žít zdravý životní styl, pod tím se myslí převážně nekouřit a vyhýbat se zakouřeným prostorům, sportovat, snažit se zdravěji a plnohodnotněji jíst, dávat si pozor na časté zápaly plic a jiné choroby z nevhodného oblečení a chování.


Novým pomocníkem v tomto ohledu je mobilní aplikace LungScreen, která nabízí krátký test, který napoví, do jaké rizikové skupiny daný člověk patří.  Otázky jsou zaměřené na klíčové faktory ovlivňující vznik rakoviny. Podle výsledků testů pak aplikace doporučení blízké onkologické poradny či léčebné ústavy. Je nutné říct, že tato aplikace nenahrazuje lékařské vyšetření, ale pouze zastává jeden z preventivních faktorů a až na jejím základě by měl každý její uživatel zhodnotit možnou konzultaci u odborného lékaře.

 

-----------------------

Nová mobilní aplikace LungScreen upozorní včas na riziko rakoviny pli
Za podpory České chirurgické společnosti a České pneumologické a ftizeologické společnosti byla spuštěna mobilní aplikace LungScreen, která má napomoci včasnému záchytu rakoviny plic. Na základě souboru otázek, zaměřených na klíčové faktory ovlivňující vznik rakoviny plic, je uživatel zařazen do jedné ze tří skupin podle míry rizika a je mu následně případně doporučena návštěva specialisty. V Maďarsku, kde aplikace v roce 2015 vznikla, pomohla dosud odhalit desítky pacientů s tímto onemocněním.


Rakovina plic se řadí s největším počtem úmrtí v Evropě mezi nejzákeřnější typy rakoviny vůbec. Jde dlouho o bezpříznakové onemocnění, kdy člověk nepociťuje v počátečních stádiích žádné potíže. Nemoc se zpravidla projeví až v pozdní fázi, kdy je léčba značně náročná a šance na přežití se snižuje na jednotky procent. V rané fázi onemocnění je ovšem jedinou možností, jak jej odhalit, pouze vyšetření Low Dose spirální CT plic.  

Ivo Hanke menší
„V současnosti je 80 % pacientů s diagnostikovaným karcinomem plic již v pokročilém stádiu, kdy jejich šance na úplné uzdravení je velmi nízká. V tomto ohledu hraje významnou roli prevence, ale ze zkušenosti vím, že málo pacientů si vůbec neuvědomilo, že patří mezi rizikovou skupinu nebo návštěvu lékaře odkládali. Přitom včasné zachycení je pro úspěch léčby stěžejní,“ říká MUDr. Ivo Hanke, Ph.D., zástupce přednosty pro hrudní chirurgii Fakultní nemocnice Hradec Králové.


I přes značný vývoj chemoterapie, radioterapie, biologické léčby i imunoterapie zůstává chirurgické řešení stále nejefektivnější metodou, tedy pokud je karcinom odhalen včas a nemocný je schopen chirurgický zákrok podstoupit.


V České republice dosud neexistuje program cílevědomého vyhledávání pacientů s časnými stádii rakoviny plic. Právě uvedená aplikace si klade za cíl podobný program odstartovat a přispět k většímu povědomí o tomto zákeřném onemocnění.


Centra, která jsou v samotné aplikaci uvedena a která se budou o pacienty starat a zároveň budou monitorovat průběh a přínos této digitální technologie jsou plicní kliniky šesti velkých nemocnic v České republice.  Jedná se o  Fakultní nemocnici Hradec Králové, Fakultní nemocnici Brno, Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnici v Motole, Thomayerovu nemocnici a Fakultní nemocnici Olomouc.


„V dnešní digitální době rozhodně vnímám aplikaci LungScreen jako jednu z možností, jak pomoci rizikovým pacientům odhalit karcinom včas.  Jedná se o krátký dvouminutový test, který ale samozřejmě nenahrazuje lékařské vyšetření, právě naopak.  Aplikace pomáhá odhalit rizikovou skupinu, připomenout vhodnost návštěvy specialisty a ideálně nasměrovat takového pacienta na správné pracoviště, které řeší nejen diagnostiku, ale i případnou komplexní léčbu,“ dodává primář Ivo Hanke.


„Časný záchyt plicní rakoviny je v současnosti jednou z nejnadějnějších možností zlepšení zatím značně neuspokojivých léčebných výsledků této zákeřné nemoci. I když je léčba stále cílenější a začíná být pacientovi šitá na míru, je pokročilá plicní rakovina spíše lépe léčitelným, nežli vyléčitelným onemocněním. Nedávná studie ve spojených státech prokázala, že vyšetření rizikových skupin nemocných pomocí nízkodávkovaného CT hrudníku nejenom snižuje úmrtnost na plicní rakovinu, ale snižuje významně i celkovou úmrtnost vyšetřované skupiny. Naším cílem je tedy nyní přivést vysoce rizikové pacienty k lékařům a pokusit se u plátců zajistit možnost jejich adekvátního vyšetření. Aplikace lungscreen by nám s tím mohla pomoci,“ říká primář MUDr. Jiří Votruba, I. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN.


Aplikace, jejímž generálním partnerem je společnost Johnson & Johnson, je k dispozici pro operační systém Android a iOS v rámci obchodů Google Play, respektive AppStore.

 

 

 

 

Zdroj, foto: FN
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

phoe

6. červenec 2020
Dnes má svátek Mistr Jan Hus

Počasí


jota

 

banner Luxor1

 

 bustourist

 logomotylek

 

 

Soutěže