Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Jsou chytré technologie spojenci či nepřátelé seniorů?

Sociální služby Praha 9, z.ú. zvou právnické i fyzické osoby k účasti na výzvě Silver Star Challenge v rámci projektu I-CARE-SMART Evropského fondu pro regionální rozvoj, zaměřené na tvorbu inovativních přístupů při řešení potřeb seniorů v České republice. Je cílena na vytváření inovativních řešení, která budou reagovat na potřeby seniorů.
 SamkovaDana22
Foto: Projekt CE 1516 I-Care-Smart
„Ze statistik ČSÚ vyplývá, že počet osob ve věku 65 let a více roste a podobně tomu bude i nadále. Pozitivní přitom je, že se zvyšuje jejich průměrný věk, takže století mezi námi dnes nejsou výjimkou,“ říká Michaela Žáčková, ředitelka Sociálních služeb Praha 9, z.ú. „V souvislosti s tím je stále aktuálnější problematika vytvořit jim co nejlepší podmínky pro plnohodnotný život. Tedy takové, kdy se nebudou cítit, že jsou na ,okraji společnosti‘, ale její součástí se vším všudy,“ dodává. Dále zdůrazňuje, že zkušenosti z rozvinutých zemí ukazují, jak velký vliv mají smysluplné aktivity spojené s chytrými řešeními a moderními technologiemi na duševní a fyzické zdraví seniorů. Náklady vynaložené touto cestou se několikanásobně vrací ve snížení prostředků na zdravotní péči a doprovodné služby.
samkovadana21 
Imobilní klientka domova seniorů na virtuálním výletě u moře
Foto: Sociální služby Praha 9, z.ú.
 SamkmovaDanaMzackova 2
Michaela Žáčková, ředitelka Sociálních služeb Praha 9, z.ú.
Foto: Sociální služby Praha 9, z.ú.
Projekt I-CARE-SMART si proto klade za cíl propojit seniory, orgány místní samosprávy, poskytovatele zdravotních a sociálních služeb, reprezentanty výzkumu a vývoje a představitele businessu z důvodu navázání dlouhodobé spolupráce při tvorbě podmínek, jež budou reagovat na potřeby generace, která je na zaslouženém odpočinku. „Dlouhodobá vzájemná součinnost všech aktérů by měla zajistit, že potřeby seniorů budou zohledněny ve všech fázích procesu vývoje chytrých řešení. Díky průběžné validaci koncovými uživateli se stanou tato řešení snáze tržně zhodnotitelná,“ vysvětluje Veronika Schwarzová, manažer projektu I-CARE-SMART za Sociální služby Praha 9, z.ú. cíl projektu.
Výzva je určena startupům, malým až středním podnikům, univerzitám, výzkumným týmům a dalším inovačním subjektům (právnickým i fyzickým osobám), které se věnují technologiím v oblasti řešení potřeb seniorů, podpory při péči o seniory a v oblasti zdravotní a sociální péče a s tím spojených volnočasových aktivit. Navrhovaná řešení by měla reagovat zejména na následující potřeby osob v důchodovém věku: podpora soběstačnosti, zachování co možná nejvyšší míry autonomie a nezávislosti, možnost zůstat co nejdéle v domácím prostředí, bezpečí a jistota při provádění běžných každodenních činností (hygiena, jídlo, péče o tělo), při provádění pomocných každodenních aktivit (nakupování, cestování po městě, příprava léků) či využití volného času (zprostředkování podnětů, zážitků a aktivit). Vybrat si můžete buď výzvu mezinárodní (uzávěrka přihlášek je do 12. května 2021), nebo regionální výzvu pro Českou republiku (uzávěra přihlášek 31. května 2021).


Formulář k přihlášení do výzvy naleznete na mezinárodní platformě Silver Star: http://silverstar-platform.eu/index.php/en/the-silverstar-challenge-en

Více informací o projektu I-CARE-SMART na: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/I-CARE-SMART.html

Laskavá péče
Pracovníci Sociálních služeb Praha 9 pečují o téměř 400 seniorů v jejich domácnostech, 87 seniorů v Domově seniorů a podporují dalších téměř 1000 osob vyššího věku. Osvěžením naší práce je 50 dětí v Dětských skupinách. Prostřednictvím projektů a služeb spojujeme podporu od narození po závěrečné chvilky života. V naší práci nám dopomáhají nejnovější poznatky a technologie, které naši klienti mohou využívat nebo nám péči usnadňují.

5. červen 2023
Dnes má svátek Dobroslav

Počasí


logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek