Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

21. září – Mezinárodní den Alzheimerovy choroby

Pacientů s Alzheimerem přibývá. Většina z nich se o své diagnóze nedozví včas

Podle Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) se loňský počet jejích klientů s Alzheimerovou chorobou zvýšil o 6 %. Alarmující je, že drtivá většina pacientů je diagnostikována pozdě nebo o své nemoci vůbec neví. Riziko onemocnění se přitom zvyšuje s věkem – předcházet mu pomáhá především vyvážená strava a zdravý životní styl.
O původu a dědičnosti Alzheimerovy choroby, která stojí za 60-70 % případů demence ve světové populaci, toho odborníci stále vědí jen málo. Její projevy jsou ovšem známy téměř notoricky – chronická zapomnětlivost, zmatení, ztráta pojmu o čase i schopnosti komunikovat se svým okolím jsou nejčastějšími příznaky demence, které mají negativní dopad i na jejich rodinu a blízké nemocných. Ti totiž zejména v pokročilejších stádiích nemoci ztrácejí schopnost se o sebe postarat a vyžadují neustálou péči a pozornost.
V současnosti je celosvětově známo zhruba 50 milionů pacientů s demencí, každých rok jich navíc přibude dalších zhruba 10 milionů. Podle České alzheimerovské společnosti u nás trpí demencí asi 159 tisíc pacientů, ať už se správnou diagnózou či nikoliv. V roce 2005 jich přitom bylo o třetinu méně. Riziko onemocnění drasticky stoupá s věkem – v průměru se s ním setká každý pátý člověk nad 80 let. Společně s postupným stárnutím populace se tak každý rok zvyšují i náklady na jejich péči „Mezi našimi klienty bylo v loňském roce 4 788 pacientů s Alzheimerovou chorobou, meziročně jich přibylo 284. Náklady na jejich léčbu loni dosáhly více než 248 milionů korun – z toho šlo bezmála 370 tisíc pouze na léky,“ říká MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová, ředitelka zdravotnického úseku ZP MV ČR. Průměrné náklady veřejného zdravotního pojištění na jednoho pacienta s Alzheimerem se v roce 2020 vyšplhaly na bezmála 52 tisíc korun.

MUDr. Zdeňka Salcman Kučerová ZPMVČR 2
O diagnóze nevědí
Alzheimerova choroba se řadí mezi nemoci, které jsou u nás i v zahraničí dlouhodobě poddiagnostikovány. Až neuvěřitelné tři čtvrtiny pacientů o své diagnóze nemusí podle dostupných dat vůbec vědět. Takřka tři ze čtyř pacientů se navíc o své diagnóze dozví až v pokročilém stádiu nemoci.4 Výpadky paměti nebo ztráta orientace jsou často spojovány s obvyklými projevy stárnutí. Právě proto se pacientům s Alzheimerovou chorobou nedostává včasné diagnózy, která by jinak vedla k mírnějšímu průběhu onemocnění. Řada seniorů na sobě také žádné změny nepozoruje, zejména nemají-li kontakt s rodinou a blízkými.

Kalouskova Denisa 2
Pokud se příznaky demence podaří odhalit včas, postižení mají šanci na výrazné zlepšení kvality života v průběhu nemoci. Pomáhají například cvičení na zlepšení paměti a motoriky. „Na prevenci poruch kognitivních funkcí a paměti mohou naši pojištěnci nad 65 let čerpat příspěvek 500 Kč. Klienti bez omezení věku mohou získat příspěvek i na nákup kognitivních pomůcek schválených Českou alzheimerovskou společností,“ říká Denisa Kalousková, ředitelka obchodního úseku ZP MV ČR.


Nejlepší prevencí je zdravý životní styl
Pacienti s Alzheimerovou chorobou mají výrazně sníženou kvalitu života. Nepamatují si na své nejbližší, nevyznají se ve vlastním domě – a v pokročilých fázích nemoci nezvládají dodržovat ani základní hygienické návyky. Mění se také jejich povaha, mohou být náladoví nebo podráždění. I těm nejvážnějším projevům Alzheimerovy choroby se však dá do značné míry předcházet, a to především včasnou diagnostikou, úpravou životního stylu a důslednou péčí o tělo i mysl.
V nižším riziku onemocnění se nacházejí především pacienti, kteří se dlouhodobě vyvarují kouření a přílišné konzumaci alkoholu. Měli by také jíst vyváženou stravu, hlídat svůj krevní tlak a vyvarovat se potravinám bohatým na cholesterol a cukry. „Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR pro tyto a podobné účely může nabídnout kromě výše uvedených příspěvků velice pestrou paletu bonusů na podporu zdravotního životního stylu a prevenci civilizačních nemocí. A pokud by klienti chtěli skoncovat s kouřením, a potřebují odbornou pomoc, poskytujeme příspěvek 500 Kč nad rámec základních programů,“ dodává Denisa Kalousková.

 

 

 

 

 

 

Zdroj, foto:

ZP MV ČR působí na českém trhu již devětadvacátým rokem a je druhou největší zdravotní pojišťovnou v zemi. Má smlouvy se všemi nejvýznamnějšími zdravotnickými zařízeními kdekoliv na území ČR. V současnosti má více než 1,3 milionu klientů. Tři roky za sebou byla držitelkou prestižního mezinárodního titulu Czech Superbrands. Nejnověji získala ocenění Finančně nejzdravější zdravotní pojišťovna v zemi pro rok 2020. Jako první zdravotní pojišťovna v ČR komunikuje s klienty i prostřednictvím podcastů s názvem „Zdraví v kostce“. Věnuje se v nich aktuálním tématům ze zdravotnictví a otázkám prevence.

5. červen 2023
Dnes má svátek Dobroslav

Počasí


logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek