Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Vodní hospodářství těla aneb Co má voda na triku

Proč je pití minerálů esenciální pro správný chod organizmu?

Dvě pětiny české populace si podle aktuálního průzkumu značky Mattoni1) správně myslí, že voda je v celém organizmu, zatímco ostatní se domnívají, že ji obsahují jen určité části těla, zejména krev, svaly, vnitřní orgány nebo kůže. Lidské tělo je tvořeno vodou asi ze 60 %2), přičemž respondenti v průzkumu tipovali 70 %. Jako hlavní smysl vody v organizmu pak nejčastěji uváděli, že voda je základním předpokladem života. Právě to je důvod, proč se musí pravidelně doplňovat, nejlépe spolu s minerálními látkami. Pro vodní hospodářství těla je tak ideální minerální voda s vyváženým množstvím minerálů, které obsahuje i lidské tělo.

RNDr. Michaela Bebova 2

Voda v organizmu obsahuje řadu rozpuštěných látek. K biologicky aktivním prvkům, které jsou nezbytné pro fungování vodního hospodářství těla, patří zejména minerální látky – ionty sodíku, draslíku, hořčíku nebo vápníku. Sodík je základním prvkem krevní plazmy, zatímco draslík a hořčík jsou součástí především nitrobuněčného prostředí. Rovnováha mezi vnitřním prostředím buňky, tekutinou v mezibuněčném prostoru a krevní plazmou je udržována složitými mechanizmy. Díky tomu může organizmus správně reagovat na zátěž, regulovat tělesnou teplotu, zprostředkovávat nervové vedení, umožňovat svalové kontrakce, zajišťovat tvorbu a obnovu skeletu, udržovat stálé hladiny glukózy v krvi. Tělo si ovšem minerální látky samo nevytvoří, je závislé výhradně na jejich příjmu ze stravy a pitného režimu.

mineralka

„Pravidelný přísun minerálních látek je pro vodní hospodářství těla a správný chod organizmu naprosto esenciální. Pro tělo je výhodnější, pokud jsou minerály dodávány v dobře vstřebatelné podobě a v nižších koncentracích, tedy pozvolna, průběžně. Vysoké nárazové dávky nedokáže využít a přebytečné množství vyloučí. Minerální voda s vyváženým obsahem minerálních látek, slabě až středně mineralizovaná, splňuje potřebná kritéria a je tedy pro nás vhodným zdrojem minerálních látek a samozřejmě i tekutin,“ doporučuje biochemička RNDr. Michaela Bebová.   

Voda se účastní veškerých biochemických procesů, kterých je opravdu požehnaně. Organizmus je na ní z tohoto důvodu závislý a velice špatně snáší už její mírný nedostatek. Díky vodě může efektivně probíhat trávení, dochází k odvádění odpadních látek z těla, reguluje se teplota těla i tlak. Z biochemického hlediska je voda velmi důležitou molekulou, která v těle i vzniká (tzv. oxidační voda). Děje se tak při jednom z nejdůležitějších procesů organizmu, při tzv. buněčném dýchání. Množství oxidační vody však není nijak velké, proto se tekutiny musí tělu dodávat pitným režimem.  

Mattoni sklenena lahev

„Vodu obsahuje každá buňka v našem těle, můžeme tedy říci, že voda je všude, v celém organizmu. Její množství se liší jen napříč tkáněmi a samozřejmě trochu i podle typu buněk. Vodu v organizmu dělíme na dva základní typy – na intracelulární a extracelulární tekutinu, tj. podle toho, zda se nachází uvnitř, nebo vně buněk. Intracelulární tekutina tvoří u dospělých osob zhruba 2/3 množství, voda vně buněk 1/3. Extracelulární tekutina se dále dělí na tekutinu uloženou v cévách (plazma a lymfa) a na tkáňový mok,“ doplňuje RNDr. Bebová.

Pro každodenní pití a správné fungování vodního hospodářství těla se velice hodí slabě nebo středně mineralizovaná přírodní voda s nízkým obsahem sodíku a vyváženým množstvím minerálů. Výhodný je obsah životně důležitých minerálních látek (draslík, hořčík, vápník) v dobře dostupné formě, které lidské tělo dokáže lehce vstřebat a využít. Právě tyto nepostradatelné minerály obsahuje Mattoni3), a to v přirozeně vyváženém množství. Díky tomu je vhodná pro každodenní konzumaci v rámci pitného režimu dospělých i dětí, bez rizika zatížení organizmu minerálními látkami. Mattoni si proto můžeme dopřát, kdykoli na ni budeme mít chuť.

1) Průzkum iniciovaný společností Mattoni 1873 mapoval znalosti, názory a postoje široké veřejnosti
o vodním hospodářství lidského organizmu, jeho potřebě tekutin a také roli minerálních látek v pitném režimu. Zabýval se tím, co ví běžný spotřebitel o vodě ve svém těle a co si myslí o doplňování tekutin.
Sběr dat probíhal formou online dotazování prostřednictvím panelu respondentů Médea Research.
Průzkum proběhl v červnu 2021, zúčastnilo se ho 537 respondentů – vzorek byl vybrán kombinací náhodného a kvótního výběru a byl převážen tak, aby byl reprezentativní na online populaci ČR z hlediska pohlaví, věkových skupin (18+), vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště.

2) Procentuální zastoupení vody se liší, a to v závislosti na pohlaví, věku a také na množství tukové tkáně, která obsahuje minimum vody. Ženy mají vyšší podíl tukové tkáně a muži té svalové, která obsahuje vyšší podíl vody než tuk. Novorozenci a děti mají množství vody přirozeně nejvyšší (70–85 %), s postupujícím věkem se rezervoár vody v organizmu zmenšuje – senioři mají asi jen okolo 45 % vody v těle.

3) Minerální voda Mattoni se tvoří v hloubce od 125 do 230 metrů, kde zraje přibližně 60 let. V první fázi zrodu sestupuje voda ze svahů Doupovských hor, Krušných hor a Karlovarské vrchoviny pod zem
a mineralizuje se okolními horninami. V další fázi se na Oháreckém zlomu smísí s mladým oxidem uhličitým z Doupovských hor, který ji obohatí jemnou perlivostí. Jako poslední se o vyvážené složení minerální vody Mattoni postarají minerály Karlovarského žulového masivu. Do skleněných lahví s etiketou s červeným orlem ji začal plnit Heinrich Mattoni před více než 150 lety. Tehdy si ji oblíbil i samotný císař František Josef I. a také rakouská císařovna Sissy. Její zdraví prospěšné účinky prokázal vyhlášený lázeňský lékař Josef Löschner a další odborné autority 19. století. Díky Mattonimu se stala nejznámější minerální vodou nejen na území Čech, ale po celé střední Evropě a dodnes patří k nejoblíbenějším minerálním vodám.

5. červen 2023
Dnes má svátek Dobroslav

Počasí


logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek