Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. judipoker365.comBet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports, slots tng duitnow 918kiss ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Playing online casino Malaysia through Alibaba33 online casino Malaysia can be a fun and rewarding experience for those who enjoy playing games for fun. Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33Bet on your favourite slots, live, sporting events and win big! If you enjoy sports Slots Ewallet Online Casino Malaysia Mega888 918Kiss Alibaba33, slots ewallet duitnow tng like Mega888 ewallet Alibaba33 online casino Malaysia has something for you.

Mléko a mléčné výrobky do jídelníčku patří!

Potravinářská komora České republiky (PK ČR) spolu s Českou technologickou platformou pro potraviny (ČTPP) připravila tiskovou konferenci, na které představila svoji nejnovější publikaci s názvem Mléko a mléčné výrobky – rozdíly a souvislosti s výrobky rostlinnými. Publikaci připravil kolektiv autorů pod vedením doc. Horáčkové z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze (VŠCHT) a Ing. Kopáčka z Českomoravského mlékárenského svazu (ČMSM). Jako nezávislý odborník z lékařského prostředí publikaci pokřtil  doc. Kohout, přednosta interní kliniky 3. LFUK a FTN, a jak jinak než mlékem.

mlekokavanova22
„Nechceme očerňovat rostlinné alternativy mléka a mléčných výrobků, chceme jen informovat spotřebitele o výhodách či nevýhodách jednotlivých typů produktů,“, vysvětluje Ing. Kopáček.

Publikace Mléko a mléčné výrobky – rozdíly a souvislosti s výrobky rostlinnými, shrnuje význam mléka a mléčných výrobků v naší výživě a upozorňuje na rozdíly ve složení a obsahu živin u obou skupin potravin a dopadům na výživu vyplývající z úplné záměny těchto výrobků za výrobky rostlinné včetně názorů z řad předních lékařů na rizika spojená s vegetariánstvím, zvláště ve výživě dětí, či rizika spojená s některými poruchami příjmu potravy. Dále publikace pojednává o označování rostlinných výrobků a věnuje se rovněž dopadu produkce na životní prostředí.

Obrázek13 2

Na rizika konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin upozornila ve své prezentaci doc. Šárka Horáčková z VŠCHT z Ústavu mléka, tuků a kosmetiky, která zároveň srovnala výživové hodnoty rostlinných nápojů v porovnání s mlékem a rostlinné alternativy k sýrům vedle sýru Eidam. Zajímavostí bylo srovnání cen jednotlivých výrobků.  Sýr Eidam stojí necelých 200,- Kč/kg, rostlinná alternativa k sýru s kokosovým olejem a rostlinným škrobem bezmála 350,- Kč/kg. „Když porovnáme obsah nasycených mastných kyselin, sacharidů i bílkovin jasně vidíme, že výživově tyto výrobky rovnocenné nejsou“, vysvětluje doc. Horáčková a dodává, „u bílkovin je velmi důležité také vnímat kvalitu bílkovin u potravin živočišného a rostlinného původu.“

Obrázek12

Ing. Kopáček ve svém příspěvku zhodnotil oba typy produktů z pohledu zdraví, výživy i dopadů na životní prostředí, dále z ekonomického pohledu, z pohledu výrobní technologie, regulativního pohledu, bezpečnosti potravin a nepochybně i z pohledu spotřebitelského vnímání. Téma rostlinných alternativ v současné době ve společnosti rezonuje a je potřeba ho otevřeně komunikovat. „Mlékárenství poskytuje kromě výživy ještě navíc mnoho dalších významných hodnot, například biologickou rozmanitost, biomasu, vitalitu venkova, zachování tradiční krajiny, pastvin apod.“, upřesňuje Jiří Kopáček, předseda ČMSM.

Doc. Pavel Kohout se věnoval ve svém příspěvku rizikům konzumace výhradně rostlinné stravy z lékařského pohledu, možným zdravotním komplikacím, zejména upozornil na rizika konzumace vysoce průmyslově zpracovaných potravin, mezi které rostlinné náhražky většinou náleží. „Fermentované mléčné výrobky, například jogurt, patří ke zdraví prospěšným potravinám, které upravují naši střevní mikrobiotu, což je velmi důležité“, vysvětluje doc. Kohout.

V následující diskusi se přítomní věnovali zemědělským a potravinářským tématům z hlediska udržitelnosti a zejména ochrany životního prostředí, dále informacím o rostlinných alternativách z pohledu výživy, zejména složení živin a problematice obohacování a fortifikace. V závěru jsme otevřeli i etická témata a vzdálenou budoucnost živočišné výroby z globálního pohledu.

Obrázek2 mandle

Na tiskové konferenci měli přítomní novináři možnost ochutnat výrobky od společnosti OLMA jeden živočišného a jeden rostlinného původu. Společnost OLMA je tradiční výrobce mléčných výrobků, který se rozhodl uvést na trh příklad vhodného rostlinného produktu z řady Green Day plant-based produkt. Jedná se o fermentovaný rostlinný výrobek na ovesné bázi s jogurtovými a probiotickými bakteriemi obohacený o vápník a vitaminy D, B2 a B12. Druhý z výrobků byl Míša tvarohový mls 70 % tvarohu, který v loňském roce zvítězil v kategorii bezpečnost a kvalita potravin v soutěži Potravinářské komory České republiky o nejlepší inovativní potravinářský výrobek roku.

Potravinářská komora České republiky ve spolupráci s Českou technologickou platformou pro potraviny založila v minulém týdnu novou odbornou Platformu pro alternativní potraviny a nápoje. K členství v platformě se přihlásilo 29 firem a organizací. „Vytvořením platformy reagujeme na současné trendy a zejména na změny v nákupním chování spotřebitelů, kteří v poslední době stále více vyhledávají rostlinné alternativy nejvíce mléka a mléčných výrobků“, říká Dana Večeřová, prezidentka PK ČR. „Od platformy si slibujeme vytvoření odborného zázemí pro konstruktivní diskusi o problematice alternativ mezi výrobci potravin, státními a dozorovými orgány i neziskovými organizacemi napříč názorovým spektrem“, doplňuje Dana Večeřová.

 

mlekoknihahelena 

Publikace Potravinářské komory České republiky,
České technologické platformy pro potraviny
a Centra zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací
Praha, 2021

1. vydání
recenzentka: MVDr. Halina Matějová
Publikace byla vydána v rámci Priority A (Potraviny a zdraví),
pracovní skupiny pro mléko České technologické platformy pro potraviny,
ve spolupráci s Potravinářskou komorou České republiky
a s Centrem zemědělsko-potravinářského výzkumu a inovací, s.r.o.,
za finanční podpory Ministerstva zemědělství ČR
(dotační titul 10.E.a/2021)
ISBN: 978-80-88019-43-5

 

5. červen 2023
Dnes má svátek Dobroslav

Počasí


logoNR1 

 

ALBATROS MEDIA RGB

 

logomotylek